Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sundenampakkumine - Kreeka

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


1. Arestitud varade müügiga seotud teavitamine ja hindamine

Arestimine toimub vara eemaldamisega (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 954) või võlgniku omandis oleva vara arestimisega või võlgniku asjaõigusega kinnisasja suhtes (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 992) kohtutäituri poolt ning aruanne koostatakse täisealise tunnistaja juuresolekul. Arestitud isikut hindab kohtutäitur või kohtutäituri poolt selleks määratud ekspert omal äranägemisel. Kinnisvara puhul peab sõltumatu ekspert määrama selle kaubandusliku väärtuse.

Arestimistunnistus peab sisaldama järgmist: A) arestitud vara täpne kirjeldus, et mitte tekitada kahtlust selle isikusamasuses; b) arestitud vara väärtuse hindamine kohtutäituri või eksperdi poolt; c) vara esimese pakkumise hind, mis peab olema arestitud vara kaubanduslik väärtus; d) täitedokument, millel põhineb võlgnikule kättetoimetatud korraldus, enampakkumise kuupäev ja summa, mille kohta vara arestiti; e) kuupäev ja kuupäev;

Arestimistunnistuse väljavõte, mis sisaldab omaniku ja selle poole nimesid, kelle suhtes täitmist taotletakse, arestitud vara lühikirjeldust, esmast pakkumishinda, enampakkumise korraldaja nime ja täpset aadressi ning oksjoni toimumise kohta, kuupäeva ja kellaaega, avaldatakse kümme (10) konfiskeerimise kohta, mis on avaldatud sõltumatute töötajate ühtse fondi juristide kindlustusosakonna juristide Väljaannetebülletääni veebisaidil.

Oksjon ei saa toimuda ilma nende formaalsuste täitmiseta, vastasel juhul on see kehtetu.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müügitehingu läbi viia

Arestitud vara müüakse enampakkumisel avalikult elektroonilise platvormi kaudu selle piirkonna notarile, kus arestimine toimus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 959), samal ajal kui arestitud vara müüakse enampakkumisel elektroonilise platvormi kaudu ka selle piirkonna notarile, kus vara asub, kes määrati enampakkumisele (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 998).

Enampakkumine toimub elektrooniliste pakkumiste esitamise teel pärast seda, kui pakkujad on maksnud tagatise, mis on tõendatud elektroonilistes süsteemides vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 959. Enampakkumised toimuvad selle väiksemate kohtuvaidluste kohtu ruumides, kelle tööpiirkonnas vara arestiti, tööpäevadel, nimelt kolmapäeval, neljapäeval või reedel.

3. Enampakkumiste liigid, mille suhtes eeskirju ei kohaldata täies ulatuses

Erivara arestimine (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvid 1022-1033):

Arestida võib ka selle poole varalisi õigusi, kelle vastu täitmist taotletakse ja keda ei saa arestida tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 953 lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 982 ja 992 sätestatud korras, eelkõige autoriõigust, patendiõigusi ja filmide kasutamist, tasulisi nõudeid kolmandate isikute vastu, tingimusel et materiaalõiguse sätted võimaldavad selliste õiguste üleandmist (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1022).

Kui arestitud õigus määrati müümiseks enampakkumise teel, määrab väiksemate nõuete kohus enampakkumise korraldaja (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1026) ja kohaldatakse vallasvara enampakkumise suhtes kohaldatavaid sätteid.

4. Teave varade riiklike registrite kohta

Riiklikke vararegistreid ei ole

5. Võlausaldajatele mõeldud teave andmebaasidest, mis sisaldavad andmeid võlgnike varade või nõuete kohta

Puuduvad andmebaasid, mida saaks kasutada võlgniku materiaalse vara või nõuete tuvastamiseks. Olemas on ainult IAPRi hallatav kesksüsteem, millele on juurdepääs konkreetsetel ametiasutustel (prokuratuur, maksuamet, Crown Money Rolling Authority jne), mis näitab Kreeka pankades hoitavaid pangakontosid.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Alates 2018. aasta algusest on kõik enampakkumised toimunud elektroonilise platvormi eauction.gr. kauduLingil klikates avaneb uus aken.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/11/2020