Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bírósági árverések - Görögország

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


1. A lefoglalt vagyontárgyak eladásának meghirdetése és az ár megállapítása

A lefoglalás a vagyontárgy eltávolításával (a polgári perrendtartás 954. cikke), vagy az adós tulajdonában lévő vagyontárgynak vagy az adós ingatlanon fennálló dologi jogának (a polgári perrendtartás 992. cikke) a végrehajtó általi lefoglalásával történik, és nagykorú tanú előtt jelentés készül. A lefoglalt személyt a végrehajtó vagy a végrehajtó által erre a célra kijelölt szakértő bírálja el. Ingatlan esetében független szakértőnek kell meghatároznia az ingatlan kereskedelmi értékét.

A lefoglalási igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: A lefoglalt vagyontárgy pontos leírása annak érdekében, hogy ne merüljön fel kétség a személyazonosságát illetően, b) a lefoglalt vagyontárgynak a végrehajtó vagy szakértő által végzett értékbecslése, c) a lefoglalt vagyontárgyra vonatkozó első ajánlatban szereplő árnak meg kell egyeznie a lefoglalt vagyontárgy kereskedelmi értékével, d) a végrehajtás alapjául szolgáló végrehajtási okirat, az adósnak kézbesített megrendelés, a lefoglalt vagyontárgy dátuma, az árverésnapja és összege (e) az árverés napja, az árverés napja, az árverés napja, a lefoglalt lefoglalt lefoglalták, e)

A lefoglalási igazolás kivonatát, amely tartalmazza a tulajdonos és azon fél nevét, akivel szemben a végrehajtást kérik, a lefoglalt vagyontárgyak rövid leírását, az első ajánlati árat, az árverező nevét és pontos címét, valamint az árverés helyét, napját és időpontját, a lefoglalásról szóló internetes oldalon tíz (10) példányt tesznek közzé a független alkalmazottak számára létrehozott egységes alap Ügyészi Biztosítói Részlegének kiadványaiból.

Az árverésre nem kerülhet sor ezen alaki követelmények betartása nélkül, ellenkező esetben érvénytelen.

2. Az értékesítés levezénylésére jogosult harmadik felek

A lefoglalt vagyontárgyat elektronikus platformon keresztül nyilvánosan árverésre bocsátják a lefoglalás helye szerinti kerületi közjegyző előtt, akit az árverésre jelöltek ki (a polgári perrendtartás 959. cikke), míg a lefoglalt vagyontárgyat elektronikus platformon keresztül is árverésre bocsátják a vagyontárgy helye szerinti kerületi közjegyző előtt, akit az árverésre jelöltek ki (a polgári perrendtartás 998. cikke).

Az árverésre elektronikus ajánlat benyújtásával kerül sor, miután az ajánlattevők a polgári perrendtartás 959. cikkének megfelelően biztosítékot fizettek és azt az elektronikus rendszerben hitelesítették. Az árverést a kis értékű követelések azon bíróságának helyiségeiben tartják, amelynek illetékességi területén az ingatlant lefoglalták, munkanapokon, azaz szerdán, csütörtökön vagy pénteken.

3. Árveréstípusok, amelyekre nem feltétlenül teljes körűen vonatkoznak a szabályok

Különleges vagyontárgyak lefoglalása (Pp. 1022-1033. §):

Annak a félnek a vagyoni jogai is csatolhatók, akivel szemben a végrehajtást kérték, amelyek a polgári perrendtartás 953. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint 982. és 992. cikkében meghatározott eljárás szerint nem foglalhatók le, így különösen a szerzői jog, a szabadalmi jogok és a filmek hasznosítása, amely harmadik személyekkel szemben ellenszolgáltatástól függ, feltéve, hogy az anyagi jogi rendelkezések lehetővé teszik e jogok átruházását (a polgári perrendtartás 1022. cikke).

Ha a lefoglalt jog árverés útján történő értékesítését rendelték el, a kis értékű követelések bírósága jelöli ki az árverezőt (a polgári perrendtartás 1026. cikke), és az ingóságok árverésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. Tájékoztatást a vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásairól

Nincs nemzeti vagyonnyilvántartás

5. Tájékoztatás azon adatbázisokról, amelyek segítségével a hitelező fel tudja mérni az adós vagyontárgyait és követeléseit

Nincsenek olyan adatbázisok, amelyek felhasználhatók az adós fizikai eszközeinek vagy követeléseinek azonosítására. Csak az IAPR által fenntartott központi rendszer létezik, amelyhez bizonyos hatóságok (ügyészség, adóhatóság, Koronapénz-felügyeleti Hatóság stb.) férhetnek hozzá, és amely a görög bankoknál vezetett bankszámlákat mutatja be.

6. Tájékoztatás az online bírósági árverésekről

2018 eleje óta minden árverést elektronikus úton bonyolítottak le az A link új ablakot nyit megeauction.gr.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 18/11/2020