Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bejgħ fl-irkant bil-qorti - Greċja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?


1. Ir-reklamar u l-ipprezzar rigward il-bejgħ ta’ assi maqbuda

Il-qbid isir billi titneħħa l-proprjetà (l-Artikolu 954 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) jew billi tiġi sekwestrata l-proprjetà tad-debitur jew dritt in rem tad-debitur fuq proprjetà immobbli (l-Artikolu 992 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) mill-bailiff u jitfassal rapport quddiem xhud adult. Il-persuna maqbuda għandha tiġi vvalutata mill-marixxall tal-qorti jew l-espert maħtur mill-marixxall tal-qorti fid-diskrezzjoni tiegħu għal dak il-għan. Għall-proprjetà immobbli, espert indipendenti jrid jiddetermina l-valur kummerċjali tal-proprjetà.

Iċ-ċertifikat ta’ qbid għandu jkun fih: (a) deskrizzjoni preċiża tal-proprjetà maqbuda sabiex ma jitqajjem l-ebda dubju dwar l-identità tagħha, (b) indikazzjoni tal-valutazzjoni tal-proprjetà maqbuda magħmula mill-marixxall tal-qorti jew l-espert, (c) il-prezz tal-ewwel offerta għall-proprjetà immobbli li għandha tkun il-valur kummerċjali tal-proprjetà maqbuda, (d) indikazzjoni tal-istrument ta’ eżekuzzjoni li fuqu hija bbażata l-eżekuzzjoni, l-ordni servuta lid-debitur u l-ammont li għalih ġiet issekwestrata l-proprjetà, (e) id-data tas-subbasta, id-data tas-sekwestru, l-ordni notifikata lid-debitur u l-ammont li għalih il-proprjetà tkun ġiet issekwestrata, (e) id-data tas-sekwestru, id-data ta’ eżekuzzjoni li fuqha tkun ibbażata l-eżekuzzjoni, l-ordni notifikata lid-debitur u l-ammont li għalih tkun ġiet issekwestrata l-proprjetà, (e) id-data tas-subbasta, id-data tas-sekwestru, l-ordni mogħtija lid-debitur u l-ammont li għalih tkun ġiet issekwestrata l-proprjetà, id-data tas-subbasta, id-data tas-sekwestru, li fuqha tkun ibbażata l-eżekuzzjoni, l-ordni notifikata lid-debitur u l-ammont li għalih tkun ġiet issekwestrata l-proprjetà, (e) id-data tas-subbasta, id-data tas-sekwestru u d-data tas-subbasta, l-ordni notifikata lid-debitur u l-ammont li għalih tkun ġiet issekwestrata l-proprjetà, (e) id-data tas-sekwestru, id-data tas-sekwestru, l-ordni notifikata lid-debitur u l-ammont li għalih tkun ġiet issekwestrata l-proprjetà, (e) id-data tas-subbasta, id-data tas-sekwestru u d-data tas-subbasta, l-ordni mogħtija lid-debitur u l-ammont li għalih tkun ġiet issekwestrata s-subbasta, (e) id-data tas-subbasta, id-data tas-sekwestru u d-data tas-subbasta.

Estratt miċ-ċertifikat ta’ qbid, li jkun fih l-ismijiet tad-detentur u tal-parti li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar, deskrizzjoni qasira tal-assi maqbuda, il-prezz tal-ewwel offerta, l-isem u l-indirizz eżatt tal-irkantatur u l-post, id-data u l-ħin tal-irkant, għandhom jiġu ppubblikati għaxra (10) mis-sekwestru fuq is-sit web tal-pubblikazzjonijiet tal-Bullettin tal-Pubblikazzjonijiet Ġudizzjarji tat-Taqsima tal-Assigurazzjoni tal-Avukati tal-Fond Uniku għal Min Iħaddem Indipendenti.

L-irkant ma jistax isir mingħajr ma jkun hemm konformità ma’ dawk il-formalitajiet, inkella jkun invalidu.

2. Partijiet terzi li jistgħu jwettqu l-operazzjoni tal-bejgħ

Il-proprjetà maqbuda tiġi rkantata pubblikament permezz ta’ pjattaforma elettronika quddiem nutar fid-distrett fejn seħħ is-sekwestru, li jkun inħatar għas-subbasta (l-Artikolu 959 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili), filwaqt li l-proprjetà maqbuda tiġi rkantata wkoll permezz ta’ pjattaforma elettronika quddiem nutar fid-distrett fejn tinsab il-proprjetà, li jkun inħatar għall-irkant (l-Artikolu 998 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-irkant isir billi jiġu sottomessi offerti elettroniċi, wara li l-offerenti jkunu ħallsu garanzija u jkunu ċċertifikaw fis-sistemi elettroniċi skont l-Artikolu 959 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. Is-subbasti għandhom isiru fil-bini tal-qorti tat-talbiet iż-żgħar li fid-distrett tagħha tkun ġiet issekwestrata l-proprjetà, il-ġranet tax-xogħol, jiġifieri l-Erbgħa, il-Ħamis jew il-Ġimgħa.

3. Tipi ta’ rkant li r-regoli jaf ma japplikawx kompletament għalihom

Qbid ta’ assi speċjali (l-Artikoli 1022–1033 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili):

Id-drittijiet ta’ proprjetà tal-parti li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni jistgħu wkoll jiġu sekwestrati, li ma jistgħux jiġu sekwestrati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 953 (1) u (2), 982 u 992 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, b’mod partikolari d-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-privattivi u l-isfruttament ta’ films, pretensjonijiet kontra partijiet terzi li jiddependu fuq korrispettiv, sakemm id-dispożizzjonijiet tal-liġi sostantiva jippermettu t-trasferiment ta’ tali drittijiet (l-Artikolu 1022 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Jekk id-dritt sekwestrat ikun ġie ordnat biex jinbiegħ b’subbasta, il-qorti tat-talbiet iż-żgħar għandha taħtar l-irkantatur (l-Artikolu 1026 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet applikabbli għas-subbasta ta’ proprjetà mobbli.

4. Informazzjoni dwar ir-Reġistru nazzjonali tal-beni

M’hemmx reġistri nazzjonali tal-assi

5. Informazzjoni dwar bażijiet ta’ data għall-kredituri biex jidentifikaw il-beni u l-pretensjonijiet tad-debitur

Ma hemm l-ebda bażi tad-data li tista’ tintuża biex jiġu identifikati assi fiżiċi jew pretensjonijiet tad-debitur. Hemm biss sistema ċentrali miżmuma mill-IAPR, li għaliha għandhom aċċess awtoritajiet speċifiċi (Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, Uffiċċju tat-Taxxa, Crown Money Rolling Authority, eċċ.), li turi l-kontijiet bankarji miżmuma mal-banek Griegi.

6. Informazzjoni dwar il-bejgħ ġudizzjarju online

Sa mill-bidu tal-2018, l-irkanti kollha saru b’mod elettroniku permezz tal-pjattaforma elettronika Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaeauction.gr.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/11/2020