Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pakkohuutokauppa - Englanti ja Wales

Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.

Seuraavassa luvussa selostetaan säännöksiä, joita Englannissa ja Walesissa sovelletaan, kun omaisuutta ulosmitataan velan perimiseksi.


Englannissa ja Walesissa ei enää edellytetä, että piirituomari valtuuttaa ja nimittää huutokaupanpitäjät ja omaisuuden noutamisesta vastaavat yritykset. Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuimista ja tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain (The Tribunals, Courts and Enforcement Act) liitteessä 12 olevan 41 §:n mukaan ulosmitattu omaisuus myydään huutokaupalla, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Omaisuuden noutamisesta vastaavat yritykset ja huutokaupanpitäjät voivat ilmoittautua yksittäisille tuomioistuimille ja antaa tiedot hinnoistaan ja voimassa olevista vakuutuksistaan niin, että kukin tuomioistuin voi päättää, mitä yrityksiä se määrää hoitamaan huutokauppoja. Päätös yritysten valinnasta kuuluu lautakunnalle, joka koostuu päällikkötason virkamiehistä ja jonka antaa asiassa virallisen päätöksen ottaen huomioon annetut hinta- ja muut tiedot.

Valinnan jälkeen tuomioistuimen kirjaamossa asetetaan esille luettelo, josta valittujen yritysten nimet ja osoitteet käyvät ilmi. Luetteloa tarkistetaan vuosittain ja joka tapauksessa aina jonkin yrityksen vakuutustodistuksen voimassaoloajan mennessä umpeen. Luetteloon valittuja palveluntarjoajia olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä vuorotellen. Jos on mahdollista käyttää säännöllisesti vain yhtä yritystä, sovelletaan tiettyjä perusperiaatteita.

Ulosottomiehen on toimitettava velalliselle ja mahdollisille muille omaisuuden omistajille ilmoitus omaisuuden myynnistä vähintään seitsemän päivää ennen myyntiä.

Kun myynti on toimitettu ja myynnistä saadut varat vastaanotettu huutokaupanpitäjiltä, ulosottomiehellä tai vastuuvirkamiehellä on velvollisuus vahvistaa, että kaikki ulosmitattu ja velalliselta takavarikoitu omaisuus on myyty ja kauppahinta vastaanotettu. Ulosottomies antaa tällaisen vahvistuksen sisältävän todistuksen.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOmaisuuden takavarikoimista koskevan asetuksen 34–43 §:ssä on lisätietoja ulosmitatun omaisuuden noutamisesta, varastoimisesta ja myynnistä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 10/10/2017