Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke openbare verkoping - Engeland en Wales

Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Volgende sectie beschrijft de regelgeving betreffende beslaglegging op goederen als rechtsmiddel om een schuld in te vorderen in Engeland en Wales.


De District Judge in Engeland en Wales moet geen verhuisbedrijf en veilingmeester meer aanstellen en machtigen. In artikel 41, bijlage 12, van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tribunals, Courts and Enforcement Act wordt bepaald dat de verkoop van goederen via openbare veiling gebeurt, tenzij het gerecht anders beveelt.

Verhuisbedrijven en veilingmeesters kunnen bij elke rechtbank afzonderlijk solliciteren waarbij ze de kosten en hun lopende verzekering gedetailleerd omschrijven zodat op lokaal niveau beslist kan worden wie wordt aangesteld. De beslissing over de uiteindelijke keuze van het bedrijf moet formeel genomen worden door een panel van beheerders op basis van de verstrekte gegevens en kosten.

Na de aanstelling wordt in het gerechtsgebouw een lijst opgehangen met de namen en adressen van de aangestelde bedrijven. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en in elk geval vóór het verstrijken van enig verzekeringsbewijs. Indien mogelijk moeten de geselecteerde dienstverleners regelmatig rouleren. Wanneer er slechts één bedrijf is waarop regelmatig een beroep kan worden gedaan, zijn de basisregels van toepassing.

Ten minste 7 dagen vóór de verkoop moet de gerechtsdeurwaarder bericht van de veiling sturen naar de schuldenaar en eventuele mede-eigenaars.

Wanneer een verkoop gehouden wordt en de veilingmeesters inkomsten ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder/delivery manager om te bevestigen dat rekenschap is afgelegd over alle in beslag genomen goederen. Het proces-verbaal van toewijzing moet overeenkomstig de regels worden opgemaakt.

Zie bepalingen 34 tot 43 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Taking Control of Goods Regulations voor meer bijzonderheden over het weghalen, bewaren en verkopen van in beslag genomen goederen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 10/10/2017