Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdne dražby - Anglicko a Wales

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

V tejto časti sa uvádzajú podrobnejšie informácie o ustanoveniach v Anglicku a Walese, ktoré sa týkajú zaistenia majetku ako spôsobu vymáhania dlžných súm.


V Anglicku a Walese sa už nevyžaduje, aby sudca okresného súdu schvaľoval a ustanovoval sťahovacie spoločnosti a aukcionárov. Odkaz sa zobrazí v novom okneV oddiele 41 prílohy 12 k zákonu o súdoch a vykonávaní sa umožňuje predaj vecí v rámci verejnej dražby, pokiaľ súd nenariadi iný postup.

Sťahovacie spoločnosti a dražitelia môžu podať žiadosť na každom jednotlivom súde na základe predloženia podrobných informácií o ich sadzbách a aktuálnom poistení, aby bolo možné na miestnej úrovni rozhodnúť o ich ustanovení. Rozhodnutie o využití konkrétnej spoločnosti by formálne mala prijať skupina správcov na základe predložených podrobných informácií a sadzieb.

V nadväznosti na ustanovenie bude v budove súdu vyvesený zoznam s názvami a adresami ustanovených spoločností. Tento zoznam podlieha každoročnému preskúmaniu, ako aj preskúmaniu pred uplynutím niektorého z potvrdení o poistení. V rámci možnosti by sa vybraní poskytovatelia mali pravidelne obmieňať. Konkrétne pravidlá platia v prípade, keď je možné pravidelne využívať len jednu spoločnosť.

Minimálne 7 dní pred uskutočnením predaja musí súdny exekútor zaslať dlžníkovi a všetkým spoluvlastníkom oznámenie o predaji.

Po uskutočnení predaja a získaní výťažku od dražiteľa, je súdny exekútor/vyšší súdny úradník zodpovedný za potvrdenie prehľadu o všetkých veciach, nad ktorými bola prevzatá kontrola a ktoré boli vyúčtované. Toto potvrdenie by malo byť náležite schválené.

Pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti týkajúce sa sťahovania, uskladnenia a predaja kontrolovaného tovaru, pozri ustanovenia 34 až 43 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o prevzatí kontroly nad tovarom.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/10/2017