menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne dražbe - Anglija in Wales

Ta država je v postopku izstopa iz EU.

V tem razdelku so predstavljene določbe v Angliji in Walesu v zvezi z rubežem premoženja kot sredstvom za izterjavo dolga.


V Angliji in Walesu se več ne zahteva, da sodnik okrožnega sodišča pooblasti in imenuje podjetja, ki izvajajo odstranitve premoženja, in dražitelje. Povezava se odpre v novem oknuČlen 41 Priloge 12 k zakonu o razsodiščih, sodiščih in izvršbi (Tribunals, Courts and Enforcement Act) določa, da se blago proda na javni dražbi, razen če sodišče odredi drugače.

Podjetja, ki izvajajo odstranitve premoženja, in dražitelji se lahko prijavijo pri vsakem sodišču in predložijo podrobne podatke o svojih tarifah in tekočem zavarovanju, tako da se lahko odločitev o imenovanju sprejme na lokalni ravni. Odločitev o tem, katero podjetje izbrati, bi moral formalno sprejeti odbor direktorjev na podlagi predloženih podatkov in tarif.

Po imenovanju se v tajništvu sodišča razobesi seznam z imeni in naslovi imenovanih podjetij. Seznam se pregleda vsako leto, vsekakor pa pred iztekom zavarovalnih polic. Če je mogoče, bi se morali izbrani izvajalci redno menjati. Kadar je mogoče redno uporabljati storitve le enega podjetja, se uporabljajo osnovna pravila.

Sodni izvršitelj mora obvestilo o prodaji poslati dolžniku in vsem solastnikom najmanj sedem dni pred prodajo.

Po prodaji in prejemu izkupička od dražiteljev mora sodni izvršitelj/oseba, odgovorna za vročitev, potrditi, da je obračunano vse blago, ki je bilo vzeto pod nadzor in zarubljeno. Nalog bi moral biti ustrezno potrjen.

Za podrobnosti v zvezi z odstranitvijo, skladiščenjem in prodajo nadzorovanega blaga glej člene 34 do 43 Povezava se odpre v novem oknupravilnika o prevzemu nadzora nad blagom (Taking Control of Goods Regulations).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 10/10/2017