Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varžytynės - Prancūzija

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


1 Konfiskuoto turto reklama ir kainodara

A. Parengiamosios priverstinio pardavimo priemonės

Privalomasis turto pardavimas privalomai reklamuojamas kreditoriaus iniciatyva:

  • teismo patalpose rodant lengvai visuomenei prieinamą vietą, pranešime nurodomas naudojamas pastatas ir glaustai apibūdinamas (jo pobūdis, galima paskirtis, visi žinomi elementai, susiję su jo paviršiaus plotu), taip pat nurodomas kainos dydis.
  • pateikiant supaprastintą pranešimą, kai prekės parduodamos,
  • nuomonės įtraukimas į teisės aktų leidinį, skirtą vietos informacijos sklaidai.

Kreditorius savo atsakomybe arba teisėjo leidimu gali skelbti papildomus skelbimus.

Priverstinis kilnojamojo turto pardavimas yra privalomai reklamuojamas, siunčiant jį į savivaldybės, kurioje yra skolininkas, rotušę ir pardavimo vietoje.

Komercinės veiklos subjektas, kuris vykdys pardavimą, gali pateikti papildomų skelbimų savo interneto svetainėje arba, teismo aukcionų rengėjų atveju, atitinkamose šios profesijos interneto svetainėse: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHttps://Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaswww.interencheres.com/ arba https://www.interencheres.com/, naudojant spaudą, prospektą arba katalogą. Toks viešinimas gali apimti prekių aprašymą ir jų įvertinimą.

Aukcione parduodamas šaldymo spintas pardavimo metu pristato aukciono rengėjas arba pardavimą organizuojantis įgaliotasis specialistas. Gali būti surengta išankstinė turto paroda.

Areštuotus pastatus galima aplankyti teisėjo nustatytomis dienomis ir laiku (CPCE R. 322–26 straipsnis), o vizitai vykdomi padedant teismo pareigūnui. Su įgaliojimais, kuriuose, be kita ko, yra įrašas apie teismo pareigūno parduotų prekių aprašymą ir pagrindinės pardavimo sąlygos, galima laisvai susipažinti už pardavimą atsakingo teismo kanceliarijoje arba, esant tam tikroms sąlygoms, juos prižiūrinčios advokatų kontoros teisėje.

B. aukcionų rengimas ir vykdymas:

Kalbant apie nekilnojamojo turto areštą, už pardavimo sąlygų parengimą atsako kreditorius, kuris siekia: taigi šis teismas nustato kainos dydį, kurį skolininkas vis dėlto gali užginčyti, o vykdymo bylą nagrinėjantis teisėjas turi priimti sprendimą pasibaigus orientaciniam posėdžiui.

Kiek tai susiję su vertybinių popierių areštu, pardavėjas laisvai nustato kainą, t. y. kainą, už kurią prekės parduodamos. Prekiautojas, kuris parduoda prekes, gali naudotis eksperto paslaugomis, jei to reikia atsižvelgiant į prekių įvertinimą.

Kalbant apie aukcioną, turtas paskirstomas didžiausią kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui ir galutiniam aukciono dalyviui, atkreipiant dėmesį į tai, kad aukcionai nėra terminuoti, o gali būti vykdomi tik po trijų aukcionų. Pasiūlymų teikimas nepriklauso nuo garantijos indėlio arba indėlio.

Kalbant apie nuosavybės teisės netekimą, sistema yra aukcionų sistema, kurioje kiekvienas aukcionas turi apimti ankstesnį aukcioną; aukcionai sustabdomi, kai nuo paskutinio aukciono praeina 90 sekundžių (naudojant vaizdines ir garso priemones, kuriomis kas antrą kartą viešai pranešama).

Aukcione norinčios dalyvauti suinteresuotosios šalys privalo savo advokatui pateikti neatšaukiamą banko garantiją arba banko čekį, sudarytą sąlyginio deponavimo arba indėlių fondo eilės tvarka, sudarantį 10 % nustatytos kainos (bet ne mažiau kaip 3 000 EUR). Ši suma grąžinama konkurso dalyviui pasibaigus konkursui, jei ji nebuvo paskelbta laimėjusia.

2 Trečioji šalis, įgaliota vykdyti pardavimo sandorį

Aukcionų rengėjai, notarai, prisiekusieji prekių tarpininkai ir antstoliai yra vieninteliai profesionalai, įgalioti organizuoti kilnojamojo turto (visų pirma areštuoto kilnojamojo turto) pardavimą viešajam aukcionui teisme.

Nekilnojamasis turtas aukcione parduodamas tik teismo sprendimo vykdymo teisme.

3 Pardavimo teisme rūšys, kurioms taisyklės galėtų būti taikomos tik iš dalies

Savanoriškus viešuosius aukcionus galima rengti savanoriškiems aukcionams, kuriems taikomos daug lankstesnės taisyklės nei aukcionams. Taikomi Prekybos kodekso L. 321–1 ir kiti ir R. 321–1 ir kiti straipsniai. Savanoriškas pardavimas nėra teisminio vykdymo proceso dalis.

Nekilnojamojo turto atveju gali būti nurodyta parduoti turtą pateikus šaukimą į teismą, kai savininkai dalijami dalimis, arba tai gali padaryti komisaras, kai prieš savininką pareiškiamas kolektyvinis ieškinys. Abiem atvejais pardavimo sąlygos yra nustatytos teismo sprendime dėl pardavimo.

4 Informacija apie nacionalinius turto registrus

Kalbant apie turto nuosavybę, žemės kadastre, kuris yra administracinis ir mokestinis dokumentas, kreditoriui gali būti pateikta informacija apie skolininko savivaldybės teritorijoje turimą turtą ir jo pastovumą (nekilnojamieji ar neįstatyti pastatai, sklypų talpa, kiekvieno kambario pobūdis). Be to, žemės reklamos tarnybos (Viešųjų finansų generalinio direktorato administraciniai padaliniai) saugo kiekvienos savivaldybės statybos dokumentus, kuriuose kiekvieno savininko vardu ir kiekvieno pastato atžvilgiu išvardijamos paskelbtų dokumentų ištraukos, taip apibūdinant kiekvieno pastato teisinę padėtį.

Kalbant apie kilnojamąjį turtą, transporto priemonių identifikavimo sistemoje (SIPS) pateikiama informacija apie variklinių transporto priemonių ir dviejų ratų registracijos liudijimo turėtojo civilinę būklę, nurodant transporto priemonės registracijos numerį ir charakteristikas. Yra nacionalinių bylų, kuriose laivai turi būti registruojami (rengiami nutarimai), laivai (registravimo registras, kompiuterinė sistema, kurią tvarko Susisiekimo ministerija) ir orlaiviai (registravimo registras, kurį tvarko Civilinės aviacijos ministerija). Intelektinės nuosavybės teisės išvardytos nacionalinėje byloje, kuria tiesiogiai gali naudotis kreditoriai, ir priklauso Nacionaliniam intelektinės nuosavybės institutui (INPI). Kinematografijos kūrinių, skirtų viešam demonstravimui Prancūzijoje, pavadinimai yra įtraukti į viešąjį kino ir audiovizualinį registrą, kurį tvarko mokesčių administratoriaus atstovas, o literatūros kūrinių, kurie yra pasirinkimo pirkti teises į reorganizavimą objektas, pavadinimai yra išvardyti pasirinkimo sandorių registre.

Pastatų srityje: žemės kadastrą tvarko kiekviena savivaldybė su keliomis dokumentų serijomis (kadastrinis žemėlapis, kadastro būsena, kadastro matrica); elektroniniu būdu saugomas tik kadastro tyrimas. Turto registrą tvarko vietos žemės reklamos tarnybos kiekviename apylinkės teisme (nacionalinės bylos nėra).

Motorinių transporto priemonių atveju kiekviena prefektūra tvarko registrą, tačiau SIVS saugo nacionalinę kompiuterinę bylą.

Laivų atveju registras yra kompiuterizuotas, jį tvarko Transporto ministerija; laivų atveju yra šeši skirtingi registrai, kuriuos taip pat turi Transporto ministerija.

Orlaivių registracijos registrą tvarko už civilinę aviaciją atsakinga ministerija ir su juo galima susipažinti internete informavimo tikslais.

Informaciją apie įvairias intelektinės nuosavybės teises centralizuoja viena įstaiga – INPI, kuri savo interneto svetainėje suteikia prieigą prie įvairių dokumentinių išteklių.

Kadastro paslaugos yra iš dalies prieinamos internetu. Tai tik kadastro tyrimo paslauga, o ne kadastro matrica (kuri gali būti naudojama kaip informacija apie savininkus), kaip ir Prancūzijos tarptautinis registras, kuriame išvardijami antvandeniniai laivai, ir INPI registrai.

Apskritai daugumai registrų, kai jie vieši, taikomos Ryšių tarp visuomenės ir administracijos kodekso nuostatos, kuriose numatyta, kad galimybė susipažinti su administraciniais dokumentais gali būti suteikiama nemokamai, susipažįstant vietoje arba nemokamai išduodant kopiją, padengiant atgaminimo išlaidas, arba nemokamai elektroniniu paštu, kai dokumentas yra prieinamas elektronine forma.

5 Informacija apie duomenų bazes, pagal kurias kreditoriai gali nustatyti skolininko turtą ir reikalavimus

Pagal CPCE L.152–1 straipsnį teismo pareigūnas gali gauti informaciją, leidžiančią skolininko adresui, jo darbdavio ar bet kurio kito trečiojo asmens, kuris yra skolininkas ar mokėtinų pinigų srauto depozitaras, tapatybei ir adresui bei jo turto sudėčiai atskleisti valstybės, regionų, departamentų, savivaldybių institucijoms, viešosioms įstaigoms ar administracinės institucijos patikrintoms įstaigoms.

Tvarkdarys gali tiesiogiai prašyti FICOBA (nacionalinės banko sąskaitos bylą, kurią tvarko mokesčių institucijos ir finansuoja bankai) suteikti informacijos apie skolininko vardu atidarytas banko sąskaitas ir jų laikymo vietas.

Tvarkdarys gali kreiptis į sveikatos arba nedarbo draudimo įstaigas.

Pagal CPCE L.152–2 straipsnį bankai privalo pranešti kreditoriaus įgaliotam teismo pareigūnui, jei skolininko vardu ir tose vietose yra atidaryta viena ar daugiau sąskaitų, išskyrus bet kokią kitą informaciją.

Transporto priemonių identifikavimo sistema (SIPS), kuria gali naudotis kreditoriaus įgaliotas teismo pareigūnas, suteikia galimybę gauti informaciją apie motorinių transporto priemonių ir dviejų ratų registracijos liudijimo turėtojo civilinę būklę, susijusią su transporto priemonės registracijos numeriu ir charakteristikomis.

Kreditorius negali tiesiogiai prieiti prie šių duomenų bazių, tačiau jis gali tai padaryti varžydamasis su teismo pareigūnu, įgaliotu vykdyti vykdymo procedūrą.

6 Informacija apie elektronines varžytines

Kilnojamųjų daiktų aukcionų sistema Prancūzijoje apima dviejų rūšių internetinius aukcionus:

  • „gyvi“ pardavimai arba „gyvi“ pardavimai, kurie yra iš dalies nematerialūs: Pardavimas vyksta fiziškai tam tikroje vietoje ir yra tiesiogiai transliuojamas internetu, prekiautojo interneto svetainėje arba vienoje iš atitinkamų aukcionų rengėjo profesijai skirtų svetainių (https://www.interencheres.com/ Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasarbaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.drouotlive.com). Tokie pardavimai teisme yra leidžiami, nes niekas jiems netrukdo, ir šiuo metu jų daugėja.
  • Prekyba internetu, kuri yra visiškai nepopierinė: pardavimas vyksta tik internetu, fiziškai nebūnant tam tikroje vietoje. Šie pardavimai neįmanomi teismo bylose (kitaip nei savanoriški pardavimai), kaip nurodyta dokumentuose, nes tam yra teisinių techninių kliūčių.

(dalinis) nepopierinis pardavimas galimas tik kilnojamojo turto atveju.

Pardavimus vykdantys prekiautojai gali reklamuotis tarpvalstybiniu mastu, o aukcionus gali rengti bet kuris aukciono laimėtojas, neatsižvelgiant į jo buvimo vietą ir pilietybę, neatsižvelgiant į tai, ar pardavimas vykdomas tiesiogiai, ar ne (taip pat taikomi nuotolinių aukcionų mechanizmai: pirkimo užsakymai, perduoti raštu arba telefonu).

Kad galėtų dalyvauti nepopieriniame aukcione, asmuo (potencialus pasiūlymo teikėjas) neprivalo pasirašyti, tačiau už pardavimą atsakingas prekiautojas gali reikalauti banko kortelės spaudo. Registracija turi būti gauta iš prekiautojo, atsakingo už pardavimą, ir iš esmės gali būti vykdoma bet kokiomis priemonėmis, kurios greičiausiai bus registruojamos interneto svetainėje, kurioje pardavimas retransliuojamas. Gali būti pateikiami rašytiniai užsakymai pirkti, nesvarbu, kokia forma.

Priimtinus mokėjimo būdus nustato už pardavimą atsakingas prekiautojas.

Nuotolinis pasiūlymo teikėjas neprivalo asmeniškai dalyvauti (jis gali, jei to pageidauja). Jis gali stebėti tiesioginį aukcioną ir pateikti savo užsakymą tikruoju laiku. Jis taip pat gali užregistruoti vieną ar daugiau pirkimo užsakymų prieš pardavimą; tokiu atveju aukcionas palaipsniui didinamas, atsižvelgiant į tai, kad siūlomas aukcionas pasitraukia. Paprastai per aukcioną taip pat galima naudotis telefono ryšiu.

Vertimo raštu galimybės priklauso nuo pardavėjo, atsakingo už pardavimą, ir jo pagalbinių darbuotojų pajėgumų, nes taisyklėse šiuo atžvilgiu nenustatyta jokių įpareigojimų.

Pardavimo interneto svetainių konfigūracijų atveju prieigą prie pardavimo interneto svetainėje gali turėti tik internetu užsiregistravę asmenys. Kita vertus, visuomenė turi prieigą prie pardavimo toje vietoje, kur jis vykdomas.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 25/09/2020