Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní dražby - Itálie

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


1 Zveřejnění a stanovení prodejní ceny vyloučeného zboží

Dražba je inzerována prostřednictvím inzerátu.

 • Na vnitrostátní jednotné internetové stránce ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okně.https://pvp.giustizia.it/pvp/)
 • na jednom nebo více soukromých internetových stránkách.

Tyto způsoby šíření jsou povinné.

Soudce může rovněž zajistit, aby reklama byla prováděna v jednom nebo více denících.

Cenu určuje soud, to však vždy činí odborník v oblasti nemovitostí.

2 Třetí osoba oprávněná k prodeji

Soud obecně deleguje prodejní transakce odborníkům, konkrétně: advokáty, účetní a notáře.

Zřizuje se seznam odborníků v každém Soudním dvoru.

3 Druhy dražeb, na něž se částečně vztahují prováděcí pravidla

V případě prodeje v úpadkovém řízení (úpadek a vyrovnání s věřiteli) může soud rozhodnout, zda přistoupí k prodeji uplatněním pravidel občanského soudního řádu.

V prvním případě se použijí všechna ustanovení občanského soudního řádu.

4 Informace o vnitrostátních rejstřících zboží

Nemovitost: rejstřík nemovitostí obsahuje všechny údaje týkající se nejen nákupů a prodejů, ale také založení, změny nebo ukončení věcného práva (požívacího práva atd.) nebo věcných práv (hypotéky).

Movitý majetek: existuje veřejný registr vozidel, který obsahuje všechny údaje o registrovaných vozidlech a movitém zboží.

Registr ochranných známek a patentů: jedná se o nehmotná aktiva; rejstřík vede Ufficio Italiano Brevitti a Marchi (UIBM).

Registr plavidel a letadel: ukládá zákoník o letecké dopravě.

Obchodní rejstřík: podíly na akciových společnostech nebo společnostech s ručením omezeným nebo podílech v partnerstvích.

5 Informace týkající se databází, které může věřitel použít k identifikaci dlužníkova majetku nebo pohledávek

Databáze, které může věřitel použít k získání informací o aktivech dlužníka a pohledávkách, které mají být přiloženy, jsou tyto:

A) archiv finančních zpráv, z nichž lze odvodit informace z:

 • běžný účet
 • účet bezpečnosti a /nebo dluhopisového podniku
 • volný/závislý vkladový účet
 • vztah se svěřenskými společnostmi
 • všechny prostředky kolektivní správy úspor: podílové jednotky investičního fondu a SICAV (investiční společnost s proměnným kapitálem, jejímž předmětem je kolektivní investování aktiv prostřednictvím veřejné nabídky vlastních akcií) a která se liší od podílového fondu, protože se investor stává členem SICAV
 • individuální správa majetku ve prospěch jednotlivého účastníka
 • depozitní certifikáty a neúročené vklady
 • portfolio (tj. zprávy o slevě, s výjimkou případů plnění, obdržených účtů)
 • bezpečnostní schránky
 • smlouvy o vkladu
 • derivátové smlouvy (například: swapy, opce, futures, futures)
 • Kreditní/debetní karty s uvedením výdajového stropu
 • kolaterál a záruky, které jsou aktivní a pasivní, tj. ty, které daný subjekt poskytuje svým klientům, a záruky a záruky obdržené od klientů
 • úvěr: jakýkoli druh úvěru, který účetní jednotka má u banky nebo zprostředkovatele: expozice v bílé barvě, expozice zajištěné na konci úvěru, včetně expozic, které banka zpochybnila
 • financování: hypotéky, nezajištěné granty, spotřebitelské úvěry, osobní půjčky, dluhopisy a kapitálové financování
 • penzijní fondy
 • účasti ve společnostech

B) Daňový registr, od kterého lze odvodit informace z:

 • seznam zákazníků a dodavatelů
 • smluvní akty podléhající registrační dani

databáze nazvaná NOIPA, z níž lze odvodit informace z:

 • mzdové pohledávky
 • odprodejů pěti

D) databáze válečných důchodů, od nichž mohou být získány informace z důchodů, které dostávají nejen ti, kteří se zúčastnili druhé světové války, ale i těch, kteří jsou zapojeni do mezinárodních misí.

A) databáze UNILAV, z níž lze odvodit informace o platech, které zaměstnavatelé dostávají.

6 Informace o on-line soudních aukcích

Dražba se provádí on-line pro movitý i nemovitý majetek.

Neexistuje žádná jednotná veřejná platforma, ale několik platforem zavedených několika vnitrostátními provozovateli


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 27/11/2019