Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pakkohuutokauppa - Italia

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


1 Markkinoilta suljettujen tavaroiden myyntihinnan ilmoittaminen ja vahvistaminen

Huutokauppaa mainostetaan lisäämällä siihen ilmoitus.

 • Oikeusministeriön kansallisella verkkosivustolla (https://pvp.giustizia.it/pvp/Linkki avautuu uuteen ikkunaan)
 • yhdellä tai useammalla yksityisellä verkkosivustolla.

Nämä levityskeinot ovat pakollisia.

Tuomari voi myös järjestää mainonnan yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Hinnan määrää tuomioistuin, mutta sen määrittää aina kiinteistöalan asiantuntija.

2 Kolmas osapuoli, jolla on myyntilupa

Tuomioistuin delegoi yleensä myyntitapahtumat ammattilaisille, joita ovat lakimiehet, kirjanpitäjät ja notaarit.

Kunkin tuomioistuimen ammattihenkilöistä laaditaan luettelo.

3 Huutokaupat, joihin täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan osittain

Jos myynti tapahtuu maksukyvyttömyysmenettelyssä (konkurssi ja akordi), tuomioistuin voi päättää, jatkaako se myyntiä siviiliprosessilain säännösten mukaisesti vai ei.

Ensimmäisessä tapauksessa sovelletaan kaikkia siviiliprosessilain säännöksiä.

4 Tiedot kansallisista tavararekistereistä

Kiinteistö: kiinteistörekisteri sisältää kaikki tiedot, jotka koskevat paitsi ostoja ja myyntejä myös esineoikeuksien (käyttö- ja nautintaoikeuksien jne.) tai esineoikeuksien (kiinnitys) muodostamista, muuttamista tai purkamista.

Irtain omaisuus: julkinen ajoneuvorekisteri sisältää kaikki tiedot rekisteröidyistä ajoneuvoista ja irtaimesta tavarasta.

Tavaramerkki- ja patenttirekisteri: ne ovat aineettomia hyödykkeitä; rekisteriä ylläpitää Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Alus- ja ilma-alusrekisteri: vaaditaan navigointisäännöstössä.

Kaupparekisteri: osuudet osakeyhtiöissä, osakeyhtiöissä tai henkilöyhtiöissä.

5 Tiedot tietokannoista, joita velkoja voi käyttää velallisen omaisuuden tai saatavien tunnistamiseen

Velkojat voivat käyttää seuraavia tietokantoja hankkiakseen tietoja velallisen omaisuudesta ja saatavista, jotka on liitettävä mukaan:

Tilinpäätösten arkisto, josta voi saada tietoja:

 • vaihtotase
 • arvopaperi- ja/tai joukkovelkakirjalainojen hallussapitotili
 • vapaa/kytkösmuotoinen talletustili
 • suhde luottamusyhtiöihin
 • kaikki säästöjen kollektiivisen hallinnoinnin keinot: sijoitusrahaston ja SICAV:n (vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, jonka tarkoituksena on varojen yhteinen sijoittaminen tarjoamalla yleisölle sen omia osakkeita) osuudet, jotka eroavat sijoitusrahastosta, koska sijoittajasta tulee SICAV:n jäsen
 • yksilöllinen omaisuudenhoito yksittäisen säästäjän hyväksi
 • talletustodistukset ja korottomat talletukset
 • salkku (eli diskonttausraportit, lukuun ottamatta suoritusta, vastaanotettua tiliä)
 • Tallelaatikot
 • talletussopimukset
 • johdannaissopimukset (esimerkiksi: swap-sopimukset, optiot, futuurit, futuurit)
 • Luotto- ja pankkikortit sekä menokatto
 • aktiiviset ja passiiviset vakuudet ja takaukset eli yhteisön asiakkailleen antamat vakuudet ja takaukset sekä asiakkailta saadut vakuudet ja takaukset
 • luotto: kaikentyyppiset luotot, jotka yhteisöllä on pankilta tai välittäjältä: valkoiset vastuut, luoton lopussa vakuudelliset vastuut, mukaan lukien pankin riitauttamat vastuut
 • rahoitus: kiinnelainat, vakuudettomat avustukset, kulutusluotot, henkilökohtaiset lainat, joukkovelkakirjalainat ja oman pääoman ehtoinen rahoitus
 • eläkerahastot
 • omistusyhteydet yrityksiin

B) Verorekisteri, josta saa tietoja

 • luettelo asiakkaista ja toimittajista
 • rekisteröintimaksun alaiset sopimustoimet

NOIPA-tietokanta, josta saa tietoja seuraavista lähteistä:

 • palkkasaatava
 • viiden divestointi

D) sotaeläkkeitä koskeva tietokanta, josta voidaan saada tietoja toisen maailmansodan osanottajien lisäksi myös kansainvälisiin operaatioihin osallistuneiden henkilöiden saamista eläkkeistä.

UNILAV-tietokanta, josta voidaan johtaa työnantajien saamia palkkoja koskevia tietoja.

6 Tietoa verkkohuutokaupoista

Huutokauppa järjestetään verkossa sekä irtaimelle että kiinteälle omaisuudelle.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa viranomaisalustaa, mutta useat kansalliset operaattorit ovat perustaneet useita alustoja.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 27/11/2019