Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izsoles tiesas ceļā - Itālija

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


1 Atsavināto preču pārdošanas cenas atklāšana un noteikšana

Izsoles tiek izsludinātas, sludinot reklāmu.

Šie izplatīšanas līdzekļi ir obligāti.

Tiesnesis var arī nodrošināt, ka reklāma tiek veikta vienā vai vairākos laikrakstos.

Cenu nosaka tiesa, bet to vienmēr dara eksperts īpašuma jomā.

2 Trešā persona, ko ir atļauts pārdot

Tiesa parasti deleģē pārdošanas darījumus profesionāļiem, proti: juristi, grāmatveži un notāri.

Izveido katras tiesas speciālistu sarakstu.

3 Izsoļu veidi, uz kuriem daļēji attiecas īstenošanas noteikumi

Attiecībā uz pārdošanu maksātnespējas procedūrā (bankrots un vienošanās ar kreditoriem) tiesa var izlemt, vai turpināt pārdošanu, piemērojot Civilprocesa kodeksa noteikumus.

Pirmajā gadījumā piemēro visus Civilprocesa kodeksa noteikumus.

4 Informācija par preču valsts reģistriem

Nekustamais īpašums pastāv īpašuma reģistrs, kurā ietverti visi dati, kas attiecas ne tikai uz pirkšanu un pārdošanu, bet arī uz tiesību in rem (lietojuma utt.) vai tiesību in rem (hipotēka) veidošanos, grozīšanu vai izbeigšanu.

Kustamais īpašums: šeit ir transportlīdzekļu publiskais reģistrs, kurā iekļauti visi dati par reģistrētiem transportlīdzekļiem un pārvietojamām precēm.

Preču zīme un patentu reģistrs: tie ir nemateriālie aktīvi; šo reģistru uztur Ufficio Italiano Becheti e Marchi (UIBM).

Kuģu un gaisa kuģu reģistrs: ir prasīts Navigācijas kodeksā.

Komercreģistrs: līdzdalība akciju sabiedrībās vai sabiedrībās ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībās.

5 Informācija par datubāzēm, kuras kreditors var izmantot, lai identificētu parādnieka aktīvus vai prasījumus

Datubāzes, ko kreditors var izmantot, lai iegūtu informāciju par debitora aktīviem un debitoru parādiem, kas jāpievieno, ir šādas:

Finanšu pārskatu arhīvu, kurā var iegūt informāciju no:

 • tekošais konts
 • vērtspapīru un/vai obligāciju konts
 • depozīta konts
 • attiecības ar trasta uzņēmumiem
 • visiem līdzekļiem, kas ļauj kolektīvi pārvaldīt uzkrājumus: ieguldījumu fonda un SICAV ieguldījumu apliecības (mainīga kapitāla ieguldījumu sabiedrība, kuras mērķis ir kolektīvo aktīvu ieguldīšana, izmantojot savu akciju sabiedrību), kuras atšķiras no kopējā fonda, jo ieguldītājs kļūst par SICAV dalībnieku
 • individualizēta kapitāla pārvaldība individuālā noguldītāja labā
 • noguldījumu sertifikāti un bezprocentu depozīti
 • portfelis (t. i., ziņojumi par atlaidēm, izņemot darbības rezultātu gadījumā, saņemtie pārskati)
 • seifu kastītes
 • deponēšanas līgumi
 • atvasināto instrumentu līgumi (piemēram, mijmaiņas darījums, iespēja, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, biržā tirgoti nākotnes līgumi)
 • Kredītkartes/debetkartes, norādot izdevumu maksimālo apjomu
 • nodrošinājums un garantijas, kas ir aktīvas un pasīvas, t. i., garantijas, ko uzņēmums sniedz saviem klientiem, un klienti, kas saņemti no klientiem
 • kredīts: jebkāda veida kredīts, kas uzņēmumam ir ar banku vai starpnieku: riska darījumi baltā krāsā, riska darījumi, kas nodrošināti kredīta beigās, tostarp bankas apstrīdētie riska darījumi
 • finansēšana: hipotekārie kredīti, nenodrošinātas dotācijas, patēriņa kredīti, individuālie aizdevumi, obligāciju aizdevumi un pašu kapitāla finansējums
 • pensiju fondi
 • līdzdalība uzņēmumos

Nodokļu reģistrs, kurā var iegūt informāciju no:

 • klientu un piegādātāju saraksts
 • līgumi, uz kuriem attiecas reģistrācijas nodeva

datubāze NOIPA, kurā var iegūt informāciju par:

 • algas pieprasījums
 • piecu gadu nodalīšanas pasākumi

D) datu bāze par kara pensijām, no kuras var iegūt informāciju par pensijām, ko saņem ne tikai tie, kuri ir piedalījušies II Pasaules karā, bet arī tie, kas iesaistīti starptautiskās misijās.

Un) UNILLAV datubāze, kurā var iegūt informāciju par algām, ko saņem darba devēji.

6 Informācija par tiešsaistes tiesu izsolēm

Izsoli veic gan kustamam, gan nekustamajam īpašumam.

Nav nevienas valdības platformas, bet vairākas platformas, ko ieviesuši vairāki valstu operatori.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 27/11/2019