Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Licytacje sądowe - Włochy

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


1 Ujawnienie i ustalenie ceny sprzedaży towarów, którym zamknięto dostęp

Ogłasza się reklamę w drodze licytacji.

 • Na krajowej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (Link otworzy się w nowym okniehttps://pvp.giustizia.it/pvp/)
 • na jednej lub kilku prywatnych stronach internetowych.

Te sposoby rozpowszechniania są obowiązkowe.

Sędzia może również zorganizować reklamę w jednej lub kilku gazetach.

Cena jest ustalana przez sąd, ale zawsze jest to praktykowane przez eksperta sektora nieruchomości.

2 Osoba trzecia upoważniona do sprzedaży

Sąd ogólnie przekazuje transakcje sprzedaży specjalistom, a mianowicie: adwokaci, księgowi i notariusze.

Ustanawia się wykaz specjalistów w każdym sądzie.

3 Rodzaje aukcji, do których częściowo stosuje się przepisy wykonawcze

W przypadku sprzedaży w postępowaniu upadłościowym (postępowanie upadłościowe i układowe z wierzycielami) sąd może zdecydować, czy przystąpić do sprzedaży, stosując przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszym przypadku zastosowanie mają wszystkie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

4 Informacje o krajowych rejestrach towarów

Nieruchomość: rejestr nieruchomości zawiera wszystkie dane odnoszące się nie tylko do zakupów i sprzedaży, ale również do utworzenia, zmiany lub zakończenia praw rzeczowych (prawo użytkowania itp.) lub praw rzeczowych (hipotecznych).

Mienie ruchome: istnieje publiczny rejestr pojazdów, który zawiera wszystkie dane dotyczące zarejestrowanych pojazdów i rzeczy ruchomych.

Znak towarowy i patent: są to wartości niematerialne i prawne; rejestr prowadzony jest przez Ufficio Italiano Baginti e Marchi (Ufficio Italiano).

Rejestr statków i samolotów: jest wymagana przez kodeks nawigacyjny.

Rejestr handlowy: odsetki w spółkach akcyjnych lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub udziały w spółkach.

5 Informacje dotyczące baz danych, które wierzyciel może wykorzystać do identyfikacji majątku lub roszczeń dłużnika

Bazy danych, z których wierzyciel może skorzystać w celu uzyskania informacji o aktywach i wierzytelnościach dłużnika, które należy załączyć, są następujące:

A) archiwum sprawozdań finansowych, z którego można uzyskać informacje pochodzące z:

 • deficyt na rachunku
 • rachunek posiadania papierów wartościowych lub obligacji
 • rachunek depozytowy typu »free/captive«
 • związek z przedsiębiorstwami powierniczymi
 • wszystkie środki zbiorowego zarządzania oszczędnościami: jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego i SICAV (spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale, której celem jest zbiorowe inwestowanie aktywów poprzez publiczną ofertę własnych akcji) i która różni się od wspólnego funduszu, ponieważ inwestor staje się członkiem SICAV.
 • zindywidualizowane zarządzanie majątkiem na rzecz indywidualnego oszczędzającego
 • depozyt papierów wartościowych i nieoprocentowane depozyty
 • portfel (tj. raporty rabatowe, z wyjątkiem sprawozdań z osiągniętych wyników, otrzymane)
 • kasety depozytowe
 • deponowanie umów depozytowych
 • instrumenty pochodne (na przykład: transakcje swapowe, opcje, kontrakty terminowe typu future, kontrakty terminowe typu future)
 • Karty kredytowe/debetowe, z podaniem pułapu wydatków
 • zabezpieczenia i gwarancje, które są aktywne i pasywne, tj. te, które podmiot zapewnia swoim klientom, oraz zabezpieczenia i gwarancje otrzymane od klientów
 • ryzyko kredytowe: każdy rodzaj kredytu, jaki jednostka posiada z bankiem lub pośrednikiem: ekspozycje w kolorze białym, ekspozycje zabezpieczone na koniec okresu kredytowania, w tym ekspozycje zakwestionowane przez bank
 • finansowanie: kredyty hipoteczne, dotacje niezabezpieczone, kredyty konsumenckie, pożyczki osobiste, obligacje i finansowanie kapitałowe
 • fundusze emerytalne
 • udziały w spółkach

Rejestr podatkowy, w którym można uzyskać informacje pochodzące z:

 • wykaz klientów i dostawców
 • czynności umowne podlegające rejestracji

baza danych o nazwie NOIPA, z której można uzyskać informacje pochodzące z:

 • wniosek o zwrot kosztów pracy
 • zbycie pięciu podmiotów

Baza danych o emeryturach wojennych, z której można uzyskać informacje pochodzące z emerytur otrzymywanych nie tylko przez osoby uczestniczące w II wojnie światowej, ale również przez osoby zaangażowane w misje międzynarodowe.

Oraz) baza danych UNILAM, z której można uzyskać informacje na temat wynagrodzeń otrzymywanych przez pracodawców.

6 Informacje na temat internetowych aukcji sądowych

Aukcja jest dokonywana online zarówno w odniesieniu do mienia ruchomego, jak i nieruchomego.

Nie ma jednej platformy rządowej, ale wiele platform wdrożonych przez kilku operatorów krajowych


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 27/11/2019