Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne dražbe - Italija

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


1 Razkrivanje in določanje prodajne cene blaga, ki je predmet izvršbe

Dražba se oglašuje z vstavitvijo oglasa.

Ti načini razširjanja so obvezni.

Sodnik lahko poskrbi tudi za oglaševanje v enem ali več časopisih.

Ceno določi sodišče, vendar to vedno izvede strokovnjak v nepremičninskem sektorju.

2 Tretja oseba, ki ima dovoljenje za prodajo

Sodišče na splošno prenese prodajne transakcije na strokovnjake, in sicer: odvetniki, računovodje in notarji.

Sestavi se seznam strokovnjakov vsakega sodišča.

3 Vrste dražb, za katere se delno uporabljajo pravila za izvajanje

V primeru prodaje v postopku zaradi insolventnosti (stečaj in poravnava z upniki) se lahko sodišče odloči, ali bo nadaljevalo prodajo z uporabo pravil iz Zakonika o civilnem postopku ali ne.

V prvem primeru se uporabljajo vse določbe zakonika o civilnem postopku.

4 Informacije o nacionalnih registrih blaga

Nepremičnina: obstaja register lastninskih pravic, ki vsebuje vse podatke, ki se ne nanašajo le na nakup in prodajo, ampak tudi na nastanek, spremembo ali prenehanje stvarnih pravic (užitek itd.) ali stvarnih pravic (hipoteka).

Premičnine: obstaja javni register vozil, ki vsebuje vse podatke o registriranih vozilih in premičninah.

Registracija blagovne znamke in registracije patenta: so neopredmetena sredstva; register hrani Ufficio Italiano Bivetti e Marchi (UIBM).

Register plovil in zrakoplovov: se zahteva v skladu z zakonikom o plovbi.

Poslovni register deleži v delniških družbah ali družbah z omejeno odgovornostjo ali v družbah z omejeno odgovornostjo.

5 Informacije o zbirkah podatkov, ki jih lahko dajalec kredita uporabi za identifikacijo dolžnikovega premoženja ali terjatev

Podatkovne zbirke, ki jih lahko dajalec kredita uporabi za pridobitev informacij o premoženju in terjatvah dolžnika, ki jih je treba priložiti, so:

Arhiv finančnih poročil, iz katerega je mogoče izpeljati informacije iz:

 • tekoči račun
 • vrednostni papir in/ali račun z obvezniki
 • odprt/odprt depozitni račun
 • povezava s skrbniškimi družbami
 • vsa sredstva kolektivnega upravljanja prihrankov: enote investicijskih skladov in SICAV (družba za kapitalske naložbe s spremenljivim kapitalom, katere cilj je skupna naložba sredstev prek javne ponudbe lastnih delnic) in ki se razlikuje od skupnega sklada, ker je vlagatelj član SICAV;
 • individualizirano upravljanje premoženja za posameznega varčevalca
 • potrdila o vlogi in brezobrestni depoziti
 • portfelj (tj. poročila o popustih, razen v primeru uspešnosti, prejeto)
 • predali za trezorje
 • Pogodbe o depozitnih pogodbah
 • Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih (na primer: zamenjave, opcije, standardizirane terminske pogodbe, standardizirane terminske pogodbe)
 • Kreditne/debetne kartice, z navedbo zgornje meje odhodkov
 • zavarovanje in jamstva, ki so aktivna in pasivna, tj. tista, ki jih podjetje zagotovi svojim strankam, in tista, ki jih prejmejo od strank
 • kredit: vse vrste kredita, ki ga ima podjetje pri banki ali posredniku: izpostavljenosti v belih izpostavljenostih, zavarovane na koncu kredita, vključno s tistimi, ki jih izpodbija banka
 • financiranje: hipoteke, nezavarovana posojila, potrošniška posojila, osebna posojila, posojila za obveznice in lastniško financiranje
 • pokojninski skladi
 • udeležbe v družbah

Davčni register, iz katerega je mogoče pridobiti informacije iz:

 • seznam strank in dobaviteljev
 • pogodbena dejanja, za katera velja obveznost registracije

zbirka podatkov z imenom NOIPA, iz katere je mogoče izpeljati informacije iz:

 • zahtevek za plačilo
 • odsvojitve petih let

(d) podatkovne zbirke o vojnih pokojninah, od katerih se informacije lahko pridobijo iz pokojnin, ki jih ne prejmejo samo tisti, ki so sodelovali v drugi svetovni vojni, temveč tudi tisti, ki so vključeni v mednarodne misije.

In) podatkovna zbirka UNILAV, iz katere je mogoče izpeljati informacije o plačah, ki jih prejmejo delodajalci.

6 Informacije o spletnih pravosodnih dražbah

Dražba se izvede na spletu, tako za premičnine kot za nepremičnine.

Ni enotne vladne platforme, temveč več platform, ki jih je vzpostavilo več nacionalnih operaterjev.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 27/11/2019