Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sundenampakkumine - Itaalia

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


1 Suletavate kaupade müügihinna avalikustamine ja kindlaksmääramine

Enampakkumist reklaamitakse reklaami lisamisega.

 • Justiitsministeeriumi riiklikul ühtsel veebisaidil (https://pvp.giustizia.it/pvp/)Lingil klikates avaneb uus akenhttps://pvp.giustizia.it/pvp/
 • ühel või mitmel eraveebisaidil.

Need levitamisvahendid on kohustuslikud.

Kohtunik võib korraldada ka reklaamimise ühes või mitmes ajalehes.

Hinna määrab kohus, kuid seda teeb alati kinnisvarasektori ekspert.

2 Kolmas isik, keda on lubatud müüa

Üldjuhul delegeerib kohus müügitehingud spetsialistidele, nimelt: juristid, raamatupidajad ja notarid.

Iga kohtu jaoks koostatakse spetsialistide nimekiri.

3 Enampakkumiste liigid, mille suhtes kohaldatakse rakenduseeskirju osaliselt

Kui müük toimub maksejõuetusmenetluse raames (pankrotimenetlus ja kokkulepe võlausaldajatega), võib kohus otsustada, kas jätkata müüki, kohaldades tsiviilkohtumenetluse seadustiku eeskirju või mitte.

Esimesel juhul kohaldatakse kõiki tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätteid.

4 Teave riiklike kaubaregistrite kohta

Kinnisvara: olemas on kinnisvararegister, mis sisaldab kõiki andmeid mitte ainult ostu ja müügi kohta, vaid ka asjaõiguste (usufruct jne) või asjaõiguste (hüpoteek) loomise, muutmise või lõpetamise kohta.

Vallasvara: olemas on avalik raudteeveeremi register, mis sisaldab kõiki andmeid registreeritud sõidukite ja vallasasjade kohta.

Kaubamärkide ja patentide register: need on immateriaalsed varad; registrit peab Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Laevade ja õhusõidukite register: on nõutav navigatsioonikoodeksiga.

Äriregister: osalus aktsiaseltsides või piiratud vastutusega äriühingutes või osalus täisühingutes.

5 Teave andmebaaside kohta, mida võlausaldaja võib kasutada võlgniku vara või nõuete tuvastamiseks

Lisatud andmebaasid, mida võlausaldaja saab kasutada võlgniku varade ja nõuete kohta teabe saamiseks, on järgmised:

A) finantsaruannete arhiiv, millest võib saada teavet:

 • jooksevkonto
 • Väärtpaberi- ja/või võlakirjakonto
 • tasuta/kaptiivhoiusekonto
 • suhted usaldusühingutega
 • kõik säästude kollektiivse haldamise vahendid: investeerimisfondi osakud ja SICAV (muutuva kapitaliga investeerimisühing, mille eesmärk on varade ühine investeerimine oma aktsiate avaliku pakkumise teel) ning mis erineb lepingulisest fondist, kuna investorist saab SICAVi liige.
 • individuaalne varahaldus üksikisikust hoiustaja kasuks
 • hoiusesertifikaadid ja intressi mittekandvad hoiused
 • portfell (st allahindlusaruanded, v.a tulemus, saadud konto)
 • hoiukarbid
 • hoiuselepingud
 • tuletislepingud (näiteks: vahetuslepingud, optsioon, futuurid, futuurid)
 • Krediidi-/deebetkaardid koos kulutuste ülemmääraga
 • aktiivsed ja passiivsed tagatised ja garantiid, st need, mida üksus annab oma klientidele ja mis saadakse klientidelt
 • kreedit: mis tahes liiki krediit, mis üksusel on pangas või vahendaja juures: valged riskipositsioonid, krediidi lõppedes tagatud riskipositsioonid, sealhulgas need, mille pank on vaidlustanud
 • rahastamine: hüpoteegid, tagamata toetused, tarbijakrediit, eralaenud, võlakirjalaenud ja omakapitali kaudu rahastamine
 • pensionifondid
 • osalused äriühingutes

Maksuregister, kust saab teavet:

 • klientide ja tarnijate loetelu
 • lepingulised toimingud, mille suhtes kohaldatakse registreerimiskohustust

andmebaas NOIPA, kust võib saada teavet:

 • palganõue
 • viie ettevõtte võõrandamine

(D) Sõjapensionide andmebaas, millest võib saada teavet mitte ainult II maailmasõjas osalenud, vaid ka rahvusvahelistes missioonides osalenud isikute saadud pensionide kohta.

Ning) UNILAV andmebaas, millest saab tuletada teavet tööandjate saadud palkade kohta.

6 Teave veebipõhiste sundoksjonite kohta

Nii vallas- kui ka kinnisvara enampakkumine toimub internetis.

Puudub üksainus valitsusplatvorm, kuid mitu platvormi on loonud mitu riiklikku operaatorit


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 27/11/2019