Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke openbare verkoping - Italië

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


1 Informatieverschaffing en vaststelling van de verkoopprijs van de geëxecuteerde goederen

Veiling vindt plaats door middel van de opname van de advertentie.

Deze middelen voor verspreiding zijn verplicht.

De rechter kan ook ervoor zorgen dat reclame wordt gemaakt in een of meer kranten.

De prijs wordt bepaald door de rechtbank, maar dit gebeurt altijd door een deskundige in de vastgoedsector.

2 Derde partij die mag worden verkocht

De rechter delegeert in het algemeen de verkoop aan beroepsbeoefenaren, te weten: advocaten, accountants en notarissen.

Er wordt een lijst van beroepsbeoefenaars bij elke rechtbank opgesteld.

3 Soorten veilingen waarop de uitvoeringsvoorschriften gedeeltelijk van toepassing zijn

In geval van verkopen in het kader van insolventieprocedures (faillissement en preventief akkoord met crediteuren) kan de rechter besluiten of de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering al dan niet worden toegepast.

In het eerste geval zijn alle bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing.

4 Informatie over de nationale goederenregisters

Eigendom: er is het eigendomsregister, dat alle gegevens bevat over niet alleen aan- en verkopen, maar ook over de oprichting, wijziging of beëindiging van zakelijke rechten (vruchtgebruik, enz.) of zakelijke rechten (hypotheek).

Roerende goederen: het openbaar voertuigenregister bevat alle gegevens over geregistreerde voertuigen en roerende goederen.

Handels- en octrooiregister: het gaat om immateriële activa; het register wordt bijgehouden door het Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (hierna: „UIBM”).

Register van vaartuigen en luchtvaartuigen: is vereist op grond van de Codice della navigazione.

Handelsregister: belangen in naamloze vennootschappen of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of aandelen in personenvennootschappen.

5 Informatie over de gegevensbanken die door de kredietgever kunnen worden gebruikt om de activa of de vorderingen van de schuldenaar te identificeren

Databanken die een kredietgever kan gebruiken om informatie te verkrijgen over de activa en vorderingen van de schuldenaar, die moeten worden bijgevoegd, zijn de volgende:

Archief van financiële verslagen, waarvan informatie kan worden afgeleid uit:

 • lopende rekening
 • rekening voor effecten en/of obligaties
 • vrije/in gevangenschap levende depositorekening
 • verband met trustmaatschappijen
 • alle middelen voor collectief beheer van spaartegoeden: rechten van deelneming in beleggingsfondsen en SICAV (een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, die als doel heeft de collectieve belegging van activa via een aanbieding van haar eigen aandelen aan het publiek) en die verschilt van het gemeenschappelijk fonds omdat de investeerder lid is van de SICAV
 • geïndividualiseerde vermogensbeheer ten gunste van de individuele spaarder
 • depositocertificaten en niet-rentedragende deposito’s
 • portefeuille (d.w.z. disconteringsverslagen, behalve in het geval van prestaties, rekening ontvangen)
 • Safekastjes
 • depositoverplichtingen
 • derivatencontracten (bijvoorbeeld: swap, optie, futures, futures)
 • Credit/debetcards, met vermelding van het uitgavenplafond
 • actieve en passieve zekerheden en garanties, d.w.z. die welke door de entiteit aan haar cliënten worden verstrekt, en zekerheden en garanties die van cliënten zijn ontvangen
 • krediet: elke soort krediet die de entiteit bij de bank of tussenpersoon heeft: blootstellingen in het wit, blootstellingen die gedekt zijn aan het einde van het krediet, met inbegrip van de blootstellingen die door de bank worden betwist
 • financiering: hypotheken, niet-gegarandeerde leningen, consumentenkrediet, persoonlijke leningen, obligatieleningen en aandelenfinanciering
 • pensioenfondsen
 • deelnemingen in vennootschappen

(b) Belastingregister, waaruit informatie kan worden afgeleid uit:

 • lijst van afnemers en leveranciers
 • aan registratiebelasting onderworpen contractuele handelingen

gegevensbank NOIPA waarvan informatie kan worden afgeleid uit:

 • loonclaim
 • afstotingen van vijf

Gegevensbank van de oorlogspensioenen, waarvan informatie kan worden afgeleid uit de pensioenen die niet alleen door de deelnemers aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook door degenen die bij internationale missies betrokken zijn, zijn ontvangen.

En) UNILAV-databank, waaruit informatie over door werkgevers ontvangen lonen kan worden afgeleid.

6 Informatie over online gerechtelijke veilingen

De veiling wordt online gedaan voor zowel roerende als onroerende goederen.

Er is geen centraal overheidsplatform, maar meerdere platforms die door verschillende nationale exploitanten zijn opgezet


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 27/11/2019