Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи


Съдебната система или съдебната власт е съвкупността от съдилищата и съдебните органи в даден държава или друга суверенна организация, например Европейския съюз (ЕС). Основната задача на съдилищата е да уреждат правни спорове и да гарантират, че правото се прилага по правилен и последователен начин.


Съдебни системи

Всяка от държавите-членки на ЕС и Европейският съюз разполагат със своя собствена съдебна система. На следните страници:

можете да намерите информация за организацията на съдилищата и съответните процедури. Ако трябва да водите дело, можете да получите насоки, за да разберете кой съд ще разглежда вашето дело.

Отговорността на съдилищата да прилагат правото означава и че те трябва да го тълкуват. Ако развият нови тълкувания, те също така създават съдебна практика.

Макар че съдебните системи на държавите-членки се различават значително в специфичните подробности, има набор от общи принципи, които се прилагат към всички тях, както и към ЕС. Един от тези общи принципи е, че съдилищата трябва да са безпристрастни и независими от правителството и законодателната власт (т.е. институцията или институциите, които прокарват законите). Принципът на независимо на съдебната власт е една от ценностите, върху която се гради ЕС: принципът на правовата държава, зачитането на свободата, равенството и основните права. Той се посочва изрично в член 47 от Връзката отваря нов прозорецХартата на ЕС за основните права и член 6 от Връзката отваря нов прозорецЕвропейската конвенция за правата на човека.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 18/01/2019