Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci


Systém soudní moci (soudní systém) nebo soudnictví představuje celek, jenž zahrnuje soudy a soudní orgány ve státě nebo v jiné svrchované organizaci, jako je Evropská unie (EU). Hlavní úlohou soudů je rozhodovat právní spory a dbát na to, aby právo bylo uplatňováno správně a uceleně.


Systém soudní moci

Každý členský stát Evropská unie a rovněž Evropská unie mají svůj vlastní systém soudní moci. Na stánkách:

naleznete informace o organizaci soudů a příslušných postupech. Pokud hodláte předložit věc soudu, můžete zde nalézt rady, jak zjistit, který soud se bude zabývat vaším případem.

Povinnost soudů uplatňovat právo rovněž předpokládá, že ho musí i vykládat. Novými výklady rovněž vytváří judikaturu.

Zatímco se soudní systémy členských států významně liší v podrobnostech, existuje soubor společných zásad, který se týká všech členských států, jakož i EU jako takové. Jednou s těchto společných zásad je, že soudy musí být nestranné a nezávislé na vládě a na zákonodárci (tj. instituci/institucích schvalujících legislativu). Tato zásada nezávislosti soudnictví je jednou z hodnot, na kterých je EU založena: na zásadách právního státu a úcty k základním svobodám, rovnosti a základním právům. Výslovně je to uvedeno v článku 47 Odkaz se otevře v novém okně.Listiny základních práv EU a v článku 6 Odkaz se otevře v novém okně.Evropské úmluvy o lidských právech.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 06/10/2020