Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer


Retssystemet består af alle domstole og retlige myndigheder i en stat eller en anden suveræn organisation såsom Den Europæiske Union (EU). Domstolenes væsentligste opgave er at løse retlige tvister og sikre, at loven anvendes korrekt og konsekvent.


Retssystemer

Hver EU-medlemsstat og også EU som sådan har sit eget retssystem. På følgende sider:

findes der oplysninger om domstolssystemet og de relevante procedurer. Hvis man skal i retten, kan man få vejledning om, hvilken domstol der skal behandle den pågældende sag.

Domstolenes ansvar for at anvende loven betyder, at de også skal fortolke den. Når de gør det, skaber de retspraksis.

Der er store forskelle mellem detaljerne i medlemsstaternes retssystemer, men både de og EU som sådan styres af et overordnet sæt af fælles principper. Et af disse principper er, at domstolene skal være upartiske og uafhængige af regeringen og lovgiveren (dvs. den/de institutioner, der vedtager lovene). Princippet om retssystemets uafhængighed er en af EU's grundlæggende værdier: retsstaten og respekten for frihed, lighed og grundlæggende rettigheder. Dette er udtrykkeligt anført i artikel 47 i EU's Link åbner i nyt vinduecharter om grundlæggende rettigheder og artikel 6 i Link åbner i nyt vindueden europæiske menneskerettighedskonvention.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 06/10/2020