Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Австрия

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Настоящият раздел съдържа преглед на съдилищата в Австрия.


Организация на правораздаването — съдебна система

Заедно със законодателната и изпълнителната власт съдебната власт е третият стълб на правовата държава. Федералният конституционен закон (Bundes-Verfassungsgesetz) предвижда, че федералното правителство има обща компетентност. Съдебната власт е разделена от изпълнителната на всички равнища. Съществуват специални правила за това пространство на правораздаване, което се прилага без указания.

Освен федералното министерство на правосъдието австрийската съдебна система включва обикновените съдилища, прокуратурите, затворите (затворите и съдебните затвори), както и пробационната служба, която се предоставя предимно от частна институция:

  1. Обикновените съдилища са държавни институции, които вземат решение относно гражданските права и задължения, както и относно наказателните обвинения, като следват официална процедура. Те са създадени със закон и са съставени от независими и безпристрастни съдии, които не могат да бъдат освобождавани, нито прехвърляни и са обвързани само от правната система.
  2. Прокуратурите са специални органи, които са отделни от съдилищата. По-специално те защитават обществения интерес в наказателното правораздаване. Те ръководят предварителното разследване, събират такси и провеждат наказателното преследване в рамките на наказателното производство. Прокурорите са органи на обикновените съдилища.
  3. Затворите са отговорни за изпълнението на наказанията лишаване от свобода и изпълнението на мерките.
  4. Службите в срок за изпитване също са част от съдебната система. Те се грижат за лица с условни присъди и затворници, освободени на изпитателен срок. Тези задачи в основната си част са прехвърлени на частни асоциации, които подлежат на надзор от страна на Федералното министерство на правосъдието.

Правосъдието се ръководи от федералния министър на правосъдието; Той/той е прикрепен към Федералното министерство на правосъдието, което е един от върховните административни органи на федералното правителство. Федералният министър на правосъдието е член на федералното правителство и е натоварен с политическата координация, управление и върховен надзор на всички свързани с него служби.

Освен обикновените съдилища в Австрия има и Конституционен съд и административен съд, както и от 1 януари 2014 г. — административни съдилища. На федерално равнище са създадени федерален административен съд и федерален финансов съд, всеки със седалище във Виена, но също и с полеви служби в други градове. Освен това във всяка провинция е създаден отделен Административен съд за земята. Всички те не са част от съдебната система в Австрия.

Равнища на обща компетентност

  • Районните съдилища,
  • Регионални съдилища (известни също като съдилища от първа инстанция)
  • Висши регионални съдилища (наричани също второинстанционни съдилища)
  • Върховен съд

Правни бази данни

Връзката отваря нов прозорецПорталът на Австрия съдържа обща информация относно австрийската съдебна система.

Достъпът до базата данни безплатен ли?

Да, достъпът до австрийския Връзката отваря нов прозорецпортал за правосъдие е безплатен.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/07/2020