Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer - Østrig

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Dette afsnit giver dig et overblik over domstolene i Østrig.


Domstolssystemet og retssystemer

Sammen med de lovgivende og udøvende myndigheder anses retsvæsenet for at være den tredje søjle i regeringen i et land, der er underlagt retsstatsprincippet. Bundes-Verfassungsgesetz (forbundsforfatningen) bestemmer, at den almindelige kompetenceregel påhviler forbundsregeringen. Retssystemet er adskilt fra den udøvende magt på alle niveauer. Der findes særlige regler for dette område med retspleje, som udføres af dommere uden instrukser.

Bortset fra forbundsjustitsministeriet omfatter det østrigske retsvæsen de almindelige domstole, anklagemyndigheden, fængselsvæsenet (fængselsvæsenet og fængselsvæsenet) og prøvetjenesten, som for det meste leveres af en privat institution:

  1. Almindelige domstole er statslige institutioner, der træffer afgørelse om borgerlige rettigheder og forpligtelser og om strafferetlige anklager efter en formel procedure. De er oprettet ved lov og består af uafhængige og upartiske dommere, som hverken kan afskediges eller overføres, og som kun er bundet af retssystemet.
  2. Offentlige anklagere er særlige organer, der er adskilt fra domstolene. Deres hovedopgave er at repræsentere den offentlige interesse i forvaltningen af strafferetten. De leder den indledende efterforskning, indfører anklager og indleder retsforfølgning i straffesager. Anklagere er organer ved de almindelige domstole.
  3. Fængslerne er ansvarlige for fuldbyrdelse af frihedsstraffe og fuldbyrdelse af foranstaltninger.
  4. Prøveansættelser er også en del af retssystemet. De tager sig af personer med betingede domme og fanger prøveløsladt. For størstedelens vedkommende er disse opgaver blevet overdraget til private foreninger, som ikke desto mindre er underlagt tilsyn fra forbundsjustitsministeriet.

Retsplejen varetages af forbundsjustitsministeren. Han/hun er tilknyttet forbundsjustitsministeriet, som er en af forbundsregeringens øverste administrative organer. Justitsministeren er medlem af den føderale regering og har politisk koordinering, forvaltning og overordnet tilsyn med alle relaterede tjenester for sin afdeling.

Ud over de almindelige domstole har Østrig også en forfatningsdomstol og en forvaltningsdomstol samt — siden den 1. januar 2014 — forvaltningsdomstole. På forbundsplan er der oprettet en forbundsforvaltningsdomstol og en forbundsfinansdomstol, der hver især har hjemsted i Wien, men også med kontorer i andre byer. Derudover er der oprettet en særskilt delstatsforvaltningsdomstol i hver delstat. De er alle ikke en del af retsvæsenet i Østrig.

Niveauer for den ordinære jurisdiktion

  • Distriktsdomstole
  • Regionale retter (også kaldet førsteinstansretter)
  • Højere regionale domstole (også kaldet retterne i anden instans)
  • Højesteret

Juridiske databaser

Den Link åbner i nyt vindueøstrigske portal for retlige anliggender indeholder generelle oplysninger om det østrigske retssystem.

Er adgangen til databaserne gratis?

Ja, der er gratis adgang til den østrigske Link åbner i nyt vindueportal for retlige anliggender.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 30/07/2020