Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomioistuinjärjestelmät jäsenvaltioissa - Itävalta

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Itävallan tuomioistuimiin.


Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Oikeuslaitoksen katsotaan olevan oikeusvaltion kolmas tukipilari, kun kaksi muuta ovat lainsäädäntö ja hallinto. Liittovaltion perustuslaissa (Bundes-Verfassungsgesetz) säädetään, että yleinen toimivalta kuuluu liittohallitukselle. Tuomioistuinjärjestelmän kaikki tasot ovat erillään hallintojärjestelmästä. Tällä oikeudenkäytön alalla on olemassa erityissääntöjä, ja oikeudenkäyttö tapahtuu ilman oikeusviranomaisten ohjeita.

Liittovaltion oikeusministeriön lisäksi Itävallan oikeuslaitokseen kuuluvat yleiset tuomioistuimet, syyttäjänvirastot, vankilat (vankilat ja oikeudelliset vankilat) ja ehdonalaisvirasto, jonka toiminnasta vastaa pääasiassa yksityinen laitos:

  1. Yleiset tuomioistuimet ovat valtion laitoksia, jotka päättävät siviilioikeudellisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä rikossyytteistä virallisen menettelyn jälkeen. Ne on perustettu lailla, ja ne koostuvat riippumattomista ja puolueettomista tuomareista, joita ei voida erottaa eikä siirtää, ja niitä sitoo ainoastaan oikeusjärjestelmä.
  2. Syyttäjänvirastot ovat tuomioistuimista erillisiä erityiselimiä. Ne turvaavat yleisen edun rikosoikeudenkäytössä Vankilat vastaavat rangaistusten täytäntöönpanosta. Syyttäjät ovat yleisten tuomioistuinten elimiä.
  3. Vankilat ovat vastuussa vapausrangaistusten täytäntöönpanosta ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta.
  4. Koeajalla olevat palvelut ovat myös osa oikeuslaitosta. He huolehtivat ehdollisen rangaistuksen saaneista henkilöistä ja ehdonalaisena vapautetuista vangeista. Nämä tehtävät on pääosin siirretty yksityisille järjestöille, jotka kuitenkin ovat liittovaltion oikeusministeriön valvonnassa.

Oikeudenkäyttöä johtaa liittovaltion oikeusministeri; Hän kuuluu liittovaltion oikeusministeriöön, joka on yksi liittovaltion hallituksen ylimmistä hallintoelimistä. Liittovaltion oikeusministeri on liittohallituksen jäsen, ja hän koordinoi, johtaa ja valvoo poliittisesti kaikkia osastonsa asiaan liittyviä palveluja.

Yleisten tuomioistuinten lisäksi Itävallassa on myös perustuslakituomioistuin ja hallinto-oikeus sekä 1. tammikuuta 2014 alkaen hallinto-oikeus. Liittovaltion tasolla on perustettu liittovaltion hallintotuomioistuin (Federal Administrative Court) ja liittovaltion verotuomioistuin (Federal Finance Court), joiden kummankin kotipaikka on Wienissä, mutta joilla on myös paikallistoimistoja muissa kaupungeissa. Lisäksi jokaiseen osavaltioon on perustettu erillinen osavaltion hallinto-oikeus. Ne eivät ole kaikki osa Itävallan oikeuslaitosta.

Tavanomaisen toimivallan tasot

  • Bezirksgericht-tuomioistuimet
  • Aluetuomioistuimet (joita kutsutaan myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimiksi)
  • Ylemmät aluetuomioistuimet (joista käytetään myös nimitystä toisen oikeusasteen tuomioistuimet)
  • Korkein oikeus

Oikeudellinen tietokanta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeuslaitoksen internetsivustolla on yleisiä tietoja Itävallan tuomioistuinjärjestelmästä.

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Itävallan oikeuslaitoksen internetsivuston Linkki avautuu uuteen ikkunaankäyttö on maksutonta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 30/07/2020