Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Rakúsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

V tejto časti nájdete prehľad súdov v Rakúsku.


Organizácia súdnictva – súdny systém

Popri zákonodárnej a výkonnej moci sa súdnictvo považuje za tretí pilier právneho štátu. Spolkový ústavný zákon (Bundes-Verfassungsgesetz) stanovuje, že bežná právomoc prináleží spolkovej vláde. Justičný systém je na všetkých stupňoch oddelený od výkonnej moci. Existujú osobitné pravidlá pre túto oblasť výkonu spravodlivosti, ktoré vykonávajú súdne orgány bez pokynov.

Okrem spolkového ministerstva spravodlivosti tvoria rakúske súdnictvo všeobecné súdy, prokuratúry, väznice (väzenia a väznice súdnictva) a probačnú službu, ktorú väčšinou poskytuje súkromná inštitúcia:

  1. Všeobecné súdy sú štátne inštitúcie, ktoré rozhodujú o občianskych právach a povinnostiach a o trestných poplatkoch na základe formálneho postupu. Sú zriadené zákonom a pozostávajú z nezávislých a nestranných sudcov, ktorí nemôžu byť odvolaní ani preložení a sú viazaní len právnym systémom.
  2. Prokuratúry sú osobitné orgány, ktoré sú oddelené od súdov. Zabezpečujú najmä ochranu verejných záujmov pri výkone trestného súdnictva tým, Smerujú k predbežnému vyšetrovaniu, podávajú obvinenia a vedú trestné stíhanie v trestnom konaní. Prokurátori sú orgánmi všeobecných súdov.
  3. Väzenia sú zodpovedné za výkon trestov odňatia slobody a za výkon opatrení.
  4. Súčasťou súdneho systému sú aj skúšobné služby. Starajú sa o osoby s podmienečným odsúdením a väzňami prepustenými v skúšobnej dobe. Týmito úlohami boli vo veľkej miere poverené súkromné subjekty, ktoré sú však pod dohľadom spolkového ministerstva spravodlivosti.

Vedenie spravodlivosti riadi spolkový minister spravodlivosti; Nachádza sa na Spolkovom ministerstve spravodlivosti, ktoré je jedným z najvyšších správnych orgánov spolkovej vlády. Spolkový minister spravodlivosti je členom federálnej vlády a má pre ňu/jeho oddelenie politickú koordináciu, riadenie a najvyšší dohľad nad všetkými súvisiacimi službami.

Okrem všeobecných súdov má Rakúsko aj ústavný súd a správny súd, ako aj – od 1. januára 2014 – správne súdy. Na federálnej úrovni sa zriadil federálny správny súd a federálny finančný súd, každý so sídlom vo Viedni, ale aj s kanceláriami v iných mestách. Okrem toho bol v každej spolkovej krajine zriadený osobitný správny súd spolkovej krajiny. Nie sú súčasťou súdnictva v Rakúsku.

Úrovne bežnej právomoci

  • Okresné súdy,
  • Krajské súdy (známe aj ako súdy prvého stupňa)
  • Vyššie regionálne súdy (nazývané aj druhostupňové súdy)
  • Najvyšší súd

Právne databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRakúsky justičný portál poskytuje všeobecné informácie o rakúskom súdnom systéme.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup na rakúsky Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičný portál je bezplatný.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/07/2020