Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Austria

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Sellel lehel antakse ülevaade Austria kohtutest.


Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Kohtustruktuuri peetakse seadusandliku ja täidesaatva haru kõrval õigusriigi kolmandaks sambaks. Föderaalses põhiseaduse seaduses (Bundes-Verfassungsgesetz) on sätestatud, et üldine pädevus kuulub föderaalvalitsusele. Kõikidel tasanditel on kohtusüsteem täidesaatvast võimust lahutatud. Selles õigusemõistmise valdkonnas, mida viivad ilma juhtnöörideta läbi kohtunikud, on olemas erieeskirjad.

Lisaks föderaalsele justiitsministeeriumile kuuluvad Austria kohtusüsteemi tavakohtud, prokuratuurid, vanglad (vanglad ja kohtuvangid) ja kriminaalhooldus, mida osutab peamiselt eraasutus:

  1. Üldkohtud on riigiasutused, mis teevad otsuseid tsiviilõiguste ja -kohustuste ning kriminaalsüüdistuste kohta pärast ametlikku menetlust. Nad on asutatud seadusega ning koosnevad sõltumatutest ja erapooletutest kohtunikest, keda ei saa ametist vabastada ega üle viia ning kes on seotud üksnes õigussüsteemiga.
  2. Prokuratuurid on kohtutest eraldiseisvad eriorganid. Eelkõige tagavad need avalike huvide kaitsmise õigusemõistmisel kriminaalasjades, Nad juhivad eeluurimist, esitavad süüdistusi ja viivad kriminaalmenetluses läbi süüdistusi. Prokurörid on üldkohtute organid.
  3. Vanglad vastutavad vabadusekaotuslike karistuste täideviimise ja meetmete jõustamise eest.
  4. Kohtusüsteemhõlmab ka katseajal olevaid teenistusi. Nad hoolitsevad tingimisi karistustega isikute ja tingimisi vabastatud vangide eest. Need ülesanded on peamiselt üle viidud eraõiguslikele ühendustele, mis on siiski föderaalse justiitsministeeriumi järelevalve all.

Õigusemõistmist juhib föderaalne justiitsminister; Ta töötab föderaalse justiitsministeeriumi alluvuses, mis on üks föderaalvalitsuse kõrgemaid haldusorganeid. Föderaalne justiitsminister on föderaalvalitsuse liige ning tema osakonna kõigi seotud teenuste poliitiline koordineerimine, juhtimine ja järelevalve.

Lisaks üldkohtutele on Austrias ka konstitutsioonikohus ja halduskohus ning alates 1. jaanuarist 2014 halduskohtud. Föderaalsel tasandil on loodud föderaalne halduskohus ja föderaalne finantskohus, millest igaühe asukoht on Viinis, kuid ka teistes linnades asuvad kohapealsed esindused. Lisaks on igas liidumaas loodud eraldi liidumaa halduskohus. Nad kõik ei kuulu Austria kohtusüsteemi.

Üldjurisdiktsiooni tasandid

  • Ringkonnakohtud;
  • Ringkonnakohtud (tuntud ka kui esimese astme kohtud)
  • Kõrgemad ringkonnakohtud (teise astme kohtud)
  • Riigikohus

Juriidilised andmebaasid

Lingil klikates avaneb uus akenAustria õigusportaal pakub üldist teavet Austria kohtusüsteemi kohta.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Austria õigusportaalile Lingil klikates avaneb uus akenon tasuta.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 30/07/2020