Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Cyprus

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Organizácia súdnictva – Súdnictvo

Správa súdov

Do roku 1960 bol kolóniám vo Veľkej Británii. Zavedený právny systém bol takmer úplne založený na anglickom právnom poriadku a právne predpisy prijali zásady spoločného zákona a kódexu.

Právny systém, ktorý je v platnosti od zriadenia Cyperskej republiky, zachováva účinok anglického právneho systému. Právnymi predpismi súdov Cyperskej republiky sú:

 • Ústava Cyperskej republiky
 • Právne predpisy ponechané na základe článku 188 ústavy
 • Zásady spoločného práva a zásady tohto poradia
 • Zákony prijaté Snemovňou reprezentantov.
 • Sekundárna legislatíva

Po pristúpení Cyperskej republiky k Európskej únii v roku 2004 sa ústava Bulharskej republiky zmenila a doplnila tak, aby sa viac uplatňoval európsky zákon.

Druhy súdov – krátky opis

Na Cypre existujú dva súdy. Najvyšší súd (najvyšší súd) a rôzne súdy prvého stupňa:

 • NAJVYŠŠÍ SÚD
 • SPRÁVNY SÚD
 • SPRÁVNY SÚD SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY
 • OKRESNÝ SÚD
 • ΚΑRΟURΙΟΝΙΚΕΣ
 • RODINNÝ SÚD
 • SÚD PRE KONTROLU NÁJMU
 • SÚDNE SPORY
 • VOJENSKÝ SÚD

Banky s právnymi údajmi

Žiadna úradná právna databáza ešte nie je zavedená. Zaviedli sa niektoré súkromné právne databázy, z ktorých niektoré poskytujú služby upisovania, zatiaľ čo iné poskytujú bezplatný prístup.

Obsiahnuté informácie predstavujú úsudky, primárne a sekundárne právne predpisy.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Cypru


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 22/08/2019