Systém soudní moci v členských státech - Kypr

Visszaállít

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Organizace soudnictví – soudnictví

Správa soudů

Do roku 1960 byla Kypr kolonou ve Velké Británii. Právní systém byl založen téměř výhradně na anglickém právním systému a právní předpisy přijaly zásady společného práva a kodexu.

Právní systém platný od zřízení Kyperské republiky si zachovává účinek anglického právního systému. Právem soudů Kyperské republiky jsou:

 • Ústava Kyperské republiky
 • Právní předpisy uchovávané na základě čl. 188 Ústavy
 • Zásad zvykového práva a zásad markeru
 • Právní předpisy přijaté Poslaneckou sněmovnou.
 • Sekundární právní předpisy

Po přistoupení Kyperské republiky k Evropské unii v roce 2004 byla Ústava republiky pozměněna tak, aby měla větší účinek na evropské právo.

Druhy soudů – krátký popis

Na Kypru existují dvouúrovňové soudy. Nejvyšší soud a různé soudy prvního stupně:

 • NEJVYŠŠÍ SOUD
 • SPRÁVNÍ SOUD (ADMINISTRATIVE COURT)
 • SPRÁVNÍ SOUD ADMINISTRÁTORŮ
 • OKRESNÍ SOUD
 • ΚΑΣΟURΙΟΝΙΚΕΣ
 • SOUD PRO RODINNÉ ZÁLEŽITOSTI
 • SOUDNÍ DVŮR
 • SOUDNÍ SPORY
 • VOJENSKÝ SOUD

Legal Data Banks

Dosud neexistuje oficiální databáze. Byly zavedeny některé soukromé právní databáze, z nichž některé poskytují služby pro předplatné, jiné poskytují bezplatný přístup.

Informacemi obsaženými jsou úsudky vydané, primární a sekundární právní předpisy.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud Kypru


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 22/08/2019