Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke systemen - Cyprus


Organisatie van justitie - rechtssystemen

Beheer van de rechtbanken

Cyprus was tot 1960 een Britse kolonie. De rechtssystemen waren dan ook vrijwel volledig gebaseerd op het Engelse rechtssysteem. De wetgeving werd aangenomen krachtens het gewoonterecht en de beginselen van billijkheid.

In het rechtssysteem dat van kracht is sinds de oprichting van de Republiek Cyprus is de invloed van het Engelse rechtssysteem nog steeds merkbaar. De rechtbanken van de Republiek Cyprus passen de volgende wetten toe:

 • Grondwet van de Republiek Cyprus (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας);
 • vigerende wetten conform artikel 188 van de Grondwet;
 • gewoonterecht en beginselen van billijkheid;
 • door het Huis van afgevaardigden aangenomen wetten (Βουλή των Αντιπροσώπων).

Na de toetreding van de Republiek Cyprus tot de Europese Unie in 2004 is de Grondwet van de Republiek Cyprus zodanig gewijzigd dat het Gemeenschapsrecht prevaleert.

Soorten rechtbanken - korte beschrijving

Cyprus kent rechtbanken van eerste en tweede aanleg: het hooggerechtshof (Ανώτατο Δικαστήριο) (tweede aanleg) en de hieronder genoemde rechtbanken van eerste aanleg:

 • HOOGGERECHTSHOF (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ);
 • DISTRICTSRECHTBANKEN (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ);
 • ASSISENRECHTBANKEN (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ);
 • FAMILIERECHTBANKEN (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ);
 • RECHTBANKEN VOOR HUURGESCHILLEN (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ);
 • RECHTBANKEN VOOR INDUSTRIËLE GESCHILLEN (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ);
 • MILITAIRE RECHTBANK (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ).

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische gegevensbank. Er zijn enkele particuliere juridische gegevensbanken, waarvan sommige abonneediensten aanbieden en andere kosteloze toegang verlenen.

Zij bevatten informatie over rechterlijke uitspraken en primaire wetgeving.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof van Cyprus (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 02/07/2020