Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy sądowe w państwach członkowskich - Cypr

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Organizacja wymiaru sprawiedliwości – sądownictwo

Administracja sądowa

Do 1960 r. Cypr był kolonią w Wielkiej Brytanii. Ustanowiony system prawny prawie w całości opierał się na systemie prawnym w języku angielskim, a przepisy prawne zostały przyjęte w oparciu o przepisy ustawy i kodeksu.

Obowiązujący system prawny od momentu ustanowienia Republiki Cypryjskiej zachowuje swój skutek w postaci angielskiego systemu prawnego. Do prawa sądów Republiki Cypryjskiej należą:

 • Konstytucja Republiki Cypryjskiej
 • Ustawy utrzymane na podstawie art. 188 Konstytucji
 • Zasady common law and the principles of the marker”
 • Ustawy przyjęte przez Izbę Reprezentantów.
 • Prawo wtórne

Po przystąpieniu Republiki Cypryjskiej do Unii Europejskiej w 2004 r. zmieniono konstytucję Republiki, aby nadać większą skuteczność prawu europejskiemu.

Rodzaje sądów – krótki opis

Na Cyprze istnieją dwa sądy. Sąd Najwyższy (Supreme Court) oraz różne sądy pierwszej instancji:

 • SĄD NAJWYŻSZY
 • SĄD ADMINISTRACYJNY
 • ADMINISTRACYJNY SĄD ADMINISTRACYJNY
 • SĄD REJONOWY
 • ΚΑRΟURΙΟΝΙΚΕΣ
 • SĄD RODZINNY
 • TRYBUNAŁ KONTROLI CZYNSZU
 • SPORY SĄDOWE
 • SĄD WOJSKOWY,

Banki danych prawnych

Nie istnieje jeszcze oficjalna baza danych. Istnieją niektóre prywatne bazy danych, niektóre z nich świadczą usługi prenumeraty, podczas gdy inne zapewniają bezpłatny dostęp.

Zawarte informacje to wyroki wydane, prawo pierwotne i wtórne.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy Cypru


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 22/08/2019