Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Küpros


Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Kohtute haldamine

Kuni 1960. aastani oli Küpros Briti koloonia ning kohtusüsteem põhineb peaaegu täielikult Inglismaa õigussüsteemil ja õigusakte võeti vastu tavaõiguse ja õigluse põhimõtete kohaselt.

Küprose Vabariigi loomisest alates kehtinud kohtusüsteemi on mõjutanud Inglismaa kohtusüsteem. Küprose Vabariigi kohtud kohaldavad järgmisi õigusakte:

  • Küprose Vabariigi põhiseadus (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας)
  • Põhiseaduse artikli 188 alusel vastu võetud õigusaktid
  • Tavaõigus ja õigluse põhimõtted
  • Esindajatekojas (Βουλή των Αντιπροσώπων) vastu võetud õigusaktid.
  • PIIRKONNAKOHTUD (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
  • KRIMINAALKOHTUD (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
  • PEREKONNAKOHTUD (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
  • ÜÜRILEPINGUTE KOHUS (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
  • TÖÖVAIDLUSTE KOHUS (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)
  • SÕJAVÄEKOHUS (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Pärast küprose Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga 2004. aastal muudeti Küprose Vabariigi põhiseadust nii, et ELi õigus muutus ülimuslikuks.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Küprose kohtusüsteem on kaheastmeline: ülemkohus (Ανώτατο Δικαστήριο) (teine aste) ning järgmised allpool loetletud esimese astme kohtud:

·         ÜLEMKOHUS (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Kohtute andmebaasid

Ametlik kohtute andmebaas puudub. Olemas on mitmeid eraveebisaite, millest osa saab kasutada tasu eest ja osadele on juurdepääs tasuta.

Andmebaasid sisaldavad teavet kohtuotsuste ja esmaste õigusaktide kohta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKüprose ülemkohus (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 02/07/2020