Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci v členských státech - Německo

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčina

Tato část poskytuje přehled soudního systému v Německu.


Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Vzhledem k federálnímu uspořádání Spolkové republiky Německo je také soudní systém uspořádán federálně. Soudní pravomoci vykonávají spolkové soudy a soudy 16 spolkových zemí (Länder). Hlavní objem práce spojený se správou soudnictví spočívá na spolkových zemích.

Německý soudní systém se dělí na pět samostatných specializovaných odvětví neboli jurisdikcí:

  • obecná jurisdikce
  • pracovní jurisdikce
  • všeobecná správní jurisdikce
  • fiskální jurisdikce
  • sociální jurisdikce.

Kromě těchto specializovaných jurisdikcí existuje také ústavní jurisdikce, která sestává ze Spolkového ústavního soudu a zemských ústavních soudů.

Přehled systému soudů je uveden na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Německého spolkového ministerstva spravedlnosti.

Správa soudů

Zemské soudy obecně spravují spolková ministerstva spravedlnosti. Na spolkové úrovni je spolkový ministr spravedlnosti zodpovědný za Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový soudní dvůr, Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový správní soud a Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový finanční dvůr. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zodpovídá za Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový pracovní soud a Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový sociální soud.

Zodpovědná ministerstva spravují také nezbytné rozpočtové zdroje. Jedinou výjimku tvoří Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový ústavní soud, jemuž byla udělena organizační samospráva jakožto nezávislému ústavnímu orgánu. Jako takový předkládá ke schválení vlastní soudní rozpočet.

Druhy soudů – krátký popis

V Německu je soudní systém rozdělen mezi obecnou jurisdikci a specializované soudy. Obecná jurisdikce zahrnuje občanskou a trestní jurisdikci. Specializované soudy zahrnují správní soudy, finanční soudy, pracovní soudy a sociální soudy. Vedle toho funguje také ústavní jurisdikce, sestávající ze Spolkového ústavního soudu a ústavních soudů jednotlivých zemí.

Hierarchie soudů

Viz Odkaz se otevře v novém okně.hierarchie soudů (přehled) poskytnutá Spolkovým ministerstvem spravedlnosti.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Stránky německého spolkového ministerstva spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový soudní dvůr

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový správní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový finanční dvůr

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový pracovní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový sociální soud

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový ústavní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkové ministerstvo spravedlnosti


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 14/05/2021