Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer - Tyskland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tysk er allerede oversat.

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Tyskland.


Domstolssystemet og retssystemer

På grund af Forbundsrepublikken Tysklands føderale natur er domstolssystemet også føderalt opbygget. Den retlige kompetence ligger hos forbundsdomstolene og hos domstolene i de 16 delstater (Länder). Den største arbejdsbyrde i forbindelse med retsplejen ligger hos delstaterne.

Det tyske domstolssystem er inddelt i fem uafhængige retlige kompetenceområder:

  • ordinært retligt kompetenceområde
  • arbejdsretligt kompetenceområde
  • generelt forvaltningsretligt kompetenceområde
  • skatteretligt kompetenceområde
  • socialretligt kompetenceområde.

Ud over disse specialiserede kompetenceområder findes der et forfatningsretligt kompetenceområde, der består af Forbundsforfatningsdomstolen og delstaternes forfatningsdomstole.

Du kan få et overblik over domstolsstrukturen på webstedet for Link åbner i nyt vindueForbundsrepublikkens justitsministerium.

Domstolsforvaltning

Domstolene i delstaterne forvaltes normalt af forbundsjustitsministerierne. På forbundsniveau er forbundsjustitsministeren ansvarlig for Link åbner i nyt vindueForbundsdomstolen, Link åbner i nyt vindueForbundsforvaltningsretten og Link åbner i nyt vindueForbundsskatteretten. Forbundsministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender er ansvarligt for Link åbner i nyt vindueForbundsarbejdsretten og Link åbner i nyt vindueForbundssocialsikringsretten.

De ansvarlige ministerier er ligeledes budgetansvarlige. Den eneste undtagelse er Link åbner i nyt vindueForbundsforfatningsdomstolen, der har fået organisatorisk selvstændighed som uafhængigt forbundsorgan. Den fremlægger sit eget budget til godkendelse.

Domstolstyper – kort beskrivelse

I Tyskland er domstolsstrukturen opdelt mellem almindelige og specialiserede domstole. De almindelige domstole er opdelt i civilretlige og strafferetlige kompetencer. De specialiserede domstole er forvaltningsretten, skatteretten, arbejdsretten og socialsikringsretten. Derudover er der et forfatningsretligt kompetenceområde, der består af Forbundsforfatningsdomstolen og delstaternes forfatningsdomstole.

Domstolshierarki

Se Link åbner i nyt vinduedomstolshierarkiet (overblik) fra forbundsministeriet.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueWebstedet for det tyske forbundsjustitsministerium

Link åbner i nyt vindueForbundsdomstolenen

Link åbner i nyt vindueForbundsforvaltningsretten

Link åbner i nyt vindueForbundsskatteretten

Link åbner i nyt vindueForbundsarbejdsretten

Link åbner i nyt vindueForbundssocialsikringsretten

Link åbner i nyt vindueForbundsforfatningsdomstolen

Link åbner i nyt vindueForbundsrepublikkens justitsministerium


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 20/02/2013