Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Γερµανία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικά

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος στη Γερμανία.


Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Λόγω της ομοσπονδιακής οργάνωσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το δικαστικό σύστημα είναι επίσης διαρθρωμένο με ομοσπονδιακό τρόπο. Η δικαιοσύνη απονέμεται από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και από τα δικαστήρια των 16 ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Τα Länder είναι κυρίως επιφορτισμένα με τη διοίκηση της δικαιοσύνης.

Το γερμανικό δικαστικό σύστημα υποδιαιρείται σε πέντε ανεξάρτητους ειδικούς κλάδους ή δικαιοδοσίες:

  • Τακτική δικαιοδοσία
  • Δικαιοδοσία επί εργατικών διαφορών
  • Δικαιοδοσία επί διοικητικών υποθέσεων
  • Δικαιοδοσία επί φορολογικών υποθέσεων
  • Δικαιοδοσία στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας.

Επιπλέον αυτών των ειδικών δικαιοδοσιών, υπάρχει η συνταγματική δικαιοδοσία η οποία περιλαμβάνει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και τα συνταγματικά δικαστήρια των Länder.

Μπορείτε να δείτε την επισκόπηση της διάρθρωσης των δικαστηρίων στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα δικαστήρια των Länder διοικούνται συνήθως από τα υπουργεία Δικαιοσύνης των ομόσπονδων κρατιδίων. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνος για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί διαχειρίζονται επίσης τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί οργανωτική αυτονομία ως ανεξάρτητο συνταγματικό όργανο. Υποβάλλει τον δικό του δικαστικό προϋπολογισμό για έγκριση.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Στη Γερμανία, το σύστημα των δικαστηρίων υποδιαιρείται στην τακτική δικαιοδοσία και στα ειδικά δικαστήρια. Η τακτική δικαιοδοσία περιλαμβάνει την αστική και την ποινική δικαιοδοσία. Τα ειδικά δικαστήρια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, τα φορολογικά δικαστήρια, τα δικαστήρια εργατικών διαφορών και τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων. Επιπλέον, υπάρχει η συνταγματική δικαιοδοσία, η οποία περιλαμβάνει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και τα συνταγματικά δικαστήρια των Länder.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιεράρχηση των δικαστηρίων (επισκόπηση) που παρέχεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Εργαστήριο Εργατικών Διαφορών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/02/2013