Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Nemecko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčina.

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Nemecku.


Organizácia súdnictva – justičné systémy

Vzhľadom na spolkový zákon Nemeckej spolkovej republiky je aj súdny systém štruktúrovaný na spolkovej úrovni. Jurisdikciu vykonávajú spolkové súdy a súdy 16 spolkových krajín (Länder). Za vykonávanie spravodlivosti sú zodpovedné spolkové krajiny.

Nemecký súdny systém je rozdelený do piatich nezávislých špecializovaných sekcií alebo jurisdikcií:

  • poriadková jurisdikcia;
  • pracovná jurisdikcia;
  • všeobecná správna jurisdikcia;
  • daňová jurisdikcia;
  • sociálna jurisdikcia.

Okrem týchto špecializovaných jurisdikcií existuje aj ústavná jurisdikcia, ktorá pozostáva zo spolkového ústavného súdu a ústavných súdov spolkových krajín.

Prehľad štruktúry súdov nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckého spolkového ministerstva spravodlivosti.

Správa súdov

Súdy spolkových krajín vo všeobecnosti spravujú spolkové ministerstvá spravodlivosti. Na spolkovej úrovni je spolkový minister spravodlivosti zodpovedný za Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkový súdny dvor, Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkový správny súdOdkaz sa zobrazí v novom oknespolkový finančný súd. Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí je zodpovedné za Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkový pracovný súdOdkaz sa zobrazí v novom oknespolkový sociálny súd.

Príslušné ministerstvá spravujú aj potrebné rozpočtové zdroje. Jedinou výnimkou je Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkový ústavný súd, ktorý získal organizačnú autonómiu ako nezávislý ústavný orgán. Predkladá svoj vlastný súdny rozpočet na schválenie.

Druhy súdov – krátky opis

V Nemecku je štruktúra súdov rozdelená medzi poriadkovú jurisdikciu a špecializované súdy. Poriadková jurisdikcia pozostáva z občianskoprávnej a trestnej jurisdikcie. Medzi špecializované súdy patria správne súdy, finančné súdy, pracovné súdy a sociálne súdy. Okrem toho existuje aj ústavná jurisdikcia, ktorá pozostáva zo Spolkového ústavného súdu a ústavných súdov spolkových krajín.

Hierarchia súdov

Prejdite na Odkaz sa zobrazí v novom oknehierarchiu súdov (prehľad), ktorú zabezpečuje spolkové ministerstvo spravodlivosti.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka nemeckého spolkového ministerstva spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový súdny dvor

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový správny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový finančný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový pracovný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový sociálny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový ústavný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové ministerstvo spravodlivosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/02/2013