Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Tyskland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Tyskland.


Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Förbundsrepubliken Tyskland har ett federalt system, och därför är även rättsystemet federalt organiserat. Domsrätten utövas av federala domstolar och av domstolarna i de 16 delstaterna (Länder). Det är delstaternas domstolar som har ansvaret för huvuddelen av domstolsförvaltningen.

Det tyska rättssystemet är uppdelat i fem oberoende specialiserade grenar eller domsrätter:

  • Allmänna domstolar.
  • Domstolar med behörighet i arbetsrätt.
  • Domstolar med behörighet i allmänna förvaltningsfrågor.
  • Skattedomstolar.
  • Domstolar med behörighet i sociala frågor.

Förutom dessa specialiserade domsrättsområden finns författningsdomsrätten, som består av den federala författningsdomstolen och delstaternas författningsdomstolar.

Du hittar en översikt över domstolarnas uppbyggnad på webbsidan för det Länken öppnas i ett nytt fönstertyska federala justitieministeriet.

Domstolsförvaltning

Domstolarna i delstaterna förvaltas normalt av det federala justitieministeriet. På federal nivå är justitieministern ansvarig för den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala högsta domstolen, den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala förvaltningsdomstolen och den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala skattedomstolen. Det federala arbetsmarknadsministeriet och ministeriet för sociala frågor är ansvariga för den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala arbetsdomstolen och den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala socialdomstolen.

De ansvariga ministrarna förvaltar även de nödvändiga budgetresurserna. Det enda undantaget är den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala författningsdomstolen, som har beviljats organisatoriskt självstyre som ett oberoende författningsorgan. Den lägger fram sin egen domstolsbudget för godkännande.

Typer av domstolar – kort beskrivning

I Tyskland är domstolarnas uppbyggnad uppdelad i allmän domsrätt och specialdomstolar. Den allmänna domsrätten består av tvistemål och domsrätt i brottmål. Specialdomstolarna är förvaltningsdomstolar, skattedomstolar, arbetsdomstolar och socialdomstolar. Dessutom finns den författningsmässiga domsrätten, som består av den federala författningsdomstolen och delstaternas författningsdomstolar.

Domstolshierarki

Se den Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolshierarki (översikt) som tillhandahålls av det federala justitieministeriet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet tyska federala justitieministeriets webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala högsta domstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala förvaltningsdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala skattedomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala arbetsdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala socialdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala författningsdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala justitieministeriet


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/02/2013