Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sistemi Ġudizzjarji fl-Istati Membri - Estonja

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Din it-taqsima tipprovdik b’ħarsa ġenerali tas-sistema tal-qorti fl-Estonja.


Organizzazzjoni tal-ġustizzja — sistemi ġudizzjarji

Skont il-Kostituzzjoni Estonjana, il-qorti biss għandha ġuriżdizzjoni. Il-qrati jridu jamministraw il-ġustizzja skont il-Kostituzzjoni u liġijiet oħrajn. Skont il-Kostituzzjoni, is-sistema tal-qrati Estonjana għandha kompetenza esklużiva biex tamministra l-ġustizzja. Fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, qorti hija separata kemm mill-isfera eżekuttiva kif ukoll minn dik leġiżlattiva.

Amministrazzjoni tal-qrati

Il-qrati tal-prim’ istanza u tat-tieni istanza huma amministrati mill-Ministeru tal-Ġustizzja flimkien mal-Kunsill għall-amministrazzjoni tal-Qrati. Il-Kunsill għall-Amministrazzjoni tal-Qrati huwa bord konsultattiv imwaqqaf sabiex imexxi s-sistema tal-qrati u x-xogħol tiegħu huwa dirett mill-Prim Imħallef tal-Qorti Suprema. Il-qrati tal-ewwel u tat-tieni istanza huma ffinanzjati mill-baġit tal-Istat, permezz tal-baġit tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Il-Qorti Suprema hi indipendentement responsabbli għall-amministrazzjoni tagħha stess u għandha l-baġit tagħha stess.

Il-Kunsill għall-Amministrazzjoni tal-Qrati huwa magħmul minn:

  • Il-Prim Imħallef tal-Qorti Suprema (li huwa anki l-president tal-Kunsill);
  • ħames imħallfin maħtura għal tliet snin mill-imħallfin kollha li jservu flimkien (en banc);
  • żewġ Membri tal-Parlament Estonjan;
  • Avukat maħtur mill-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati;
  • il-Kap Prosekutur Pubbliku jew prosekutur pubbliku maħtur minnu/ha;
  • il-Kanċillier tal-Ġustizzja jew rappreżentant maħtur minnu/ha;
  • il-Ministru tal-Ġustizzja jew ir-rappreżentant tiegħu, li jattendi laqgħa tal-Kunsill u għandu d-dritt li jitkellem.

Aqra aktar dwar il-Kunsill għall-Ġudikatura Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

Il-ġerarkija tal-qrati

Is-sistema tal-qrati tal-Estonja tikkonsisti minn tliet livelli:

  • Il-qrati tal-kontej u qrati amministrattivi huma qrati tal-prim’ istanza.
  • Il-qrati distrettwali (qrati tal-appell) huma qrati tat-tieni istanza.
  • Il-Qorti Suprema hija l-qorti tal-appell finali (kassazzjoni).

Bħala qrati ġenerali, il-qrati tal-kontej jisimgħu kawżi ċivili, kriminali u dwar reati minuri (misdemeanours). Bħala qrati tal-ewwel istanza, il-qrati amministrattivi jisimgħu dawk il-każijiet amministrattivi li huma mqiegħda taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom bil-liġi. Il-qrati distrettwali huma qrati tat-tieni istanza li jwettqu skrutinju tas-sentenzi mogħtija mill-qrati tal-pajjiż u amministrattivi f’każ ta’ appell. Il-Qorti Suprema hi l-ogħla qorti u tisma’ l-appelli fil-kassazzjoni ppreżentati kontra sentenzi tal-qrati distrettwali. Il-Qorti Suprema hija anki l-qorti tar-reviżjoni kostituzzjonali.

Databases legali

Tista’ ssib informazzjoni ġenerali dwar is-sistema ġuridika Estonjana fis-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Ministeru għall-Ġustizzja.

Tista’ ssib ukoll ħarsa ġenerali tas-sistema tal-qrati fl-Estonja fis-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-qrati.

L-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sistema legali u tal-qrati Estonjana huwa mingħajr ħlas.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/10/2020