Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Estland

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Här hittar du en översikt över domstolsväsendet i Estland.


Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Enligt Estlands grundlag är endast domstolen behörig. Domstolarna måste sköta rättskipningen i enlighet med konstitutionen och annan lagstiftning. Enligt författningen har det estniska domstolssystemet exklusiv behörighet att handlägga rättsskipning. En domstol är åtskild från både den verkställande och den lagstiftande makten när den utför sina uppgifter.

Domstolsförvaltning

Domstolarna i första och andra instans administreras av justitieministeriet tillsammans med domstolsstyrelsen. Domstolsrådet är en rådgivande nämnd som inrättats för att driva domstolsväsendet och dess arbete leds av Högsta domstolens högsta domstol. Domstolarna i första och andra instans finansieras genom statsbudgeten genom justitieministeriets budget. Högsta domstolen ansvarar självständigt för sin egen förvaltning och har en egen budget.

Domstolsrådet består av

  • Högsta domstolens ordförande (även rådets ordförande).
  • fem domare som utnämns för tre år av alla domare som sammanträder tillsammans (en banc),
  • två ledamöter av Estlands parlament,
  • En advokat som utsetts av advokatsamfundet.
  • chefsåklagaren eller en åklagare som han eller hon utser,
  • justitiekanslern eller en företrädare som han eller hon utsett,
  • justitieministern eller dennes företrädare, som deltar i ett rådsmöte och har rätt att yttra sig.

Läs mer om domstolsrådet Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Domstolshierarki

Estlands domstolsväsen består av tre nivåer:

  • Distriktsdomstolar och förvaltningsdomstolar är domstolar i första instans.
  • Distriktsdomstolar (appellationsdomstolar) är domstolar i andra instans.
  • Högsta domstolen är högsta domstolen i sista instans (kassationsdomstol).

Som allmänna domstolar handlägger distriktsdomstolarna tvistemål, brottmål och förseelser. I egenskap av förstainstansdomstolar prövar förvaltningsdomstolarna de förvaltningsmål som omfattas av deras behörighet enligt lag. Distriktsdomstolar är domstolar i andra instans som granskar beslut som meddelats av landet och förvaltningsdomstolar i händelse av överklagande. Högsta domstolen är högsta instans och prövar överklaganden av tingsrättens avgöranden. Denna domstol ansvarar också för översyner av konstitutionen.

Juridiska databaser

Allmän information om det estniska rättssystemet finns Länken öppnas i ett nytt fönsterpå justitieministeriets webbplats.

En översikt över domstolsväsendet i Estland finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolarnas webbplats.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Tillgången till information om Estlands rätts- och domstolsväsende är kostnadsfri.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/10/2020