Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomioistuinjärjestelmät jäsenvaltioissa - Viro

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron tuomioistuinjärjestelmään.


Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Viron perustuslain mukaan ainoastaan tuomioistuin ymmärtää lain. Tuomioistuinten on hallinnoitava oikeutta perustuslain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Viron tuomioistuinjärjestelmällä on perustuslain mukaisesti yksinomainen oikeudenkäyttövalta. Tuomioistuin hoitaa tehtäviään erillään sekä toimeenpanovallan että lainsäädäntövallan käyttäjästä.

Oikeushallinto

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten hallinnosta vastaa oikeusministeriö. Tuomioistuinasioiden hallintoneuvostolla on neuvoa-antava lautakunta, jonka tehtävänä on hoitaa tuomioistuinjärjestelmää, ja sen työtä ohjaa korkeimman oikeuden presidentti. Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimet rahoitetaan valtion talousarviosta oikeusministeriön talousarviosta. Korkeimmalla oikeudella on oma itsenäinen hallintonsa ja erillinen talousarvio.

Oikeushallinnon neuvostoon kuuluvat seuraavat jäsenet:

  • Korkeimman oikeuden puheenjohtaja (joka on myös neuvoston puheenjohtaja)
  • viisi tuomaria, jotka tuomarien täysistunto nimittää tehtävään kolmeksi vuodeksi kerrallaan
  • kaksi Viron parlamentin jäsentä;
  • Asianajajaliiton puheenjohtaja;
  • ylin syyttäjä tai hänen nimittämänsä yleinen syyttäjä
  • oikeuskansleri tai hänen nimittämänsä edustaja
  • oikeusministeri tai hänen edustajansa, joka osallistuu neuvoston kokoukseen ja jolla on puheoikeus.

Lue lisää tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaan hallintojaostosta.

Yhteisöjen tuomioistuimen hierarkia

Viron tuomioistuinjärjestelmä on kolmitasoinen:

  • Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia ovat käräjäoikeus ja hallintotuomioistuimet.
  • Toisen asteen tuomioistuimia ovat piirituomioistuimet ( muutoksenhakutuomioistuimet)
  • Ylimmän oikeusasteen tuomioistuin on korkein oikeus (kassaatiotuomioistuin).

Käräjäoikeudet ovat yleisiä tuomioistuimia ja ne käsittelevät riita- ja rikosasioita sekä rikkomuksia (lieviä rikoksia). Hallinto-oikeudet käsittelevät ensimmäisen asteen tuomioistuimena hallintoasioita, jotka on laissa määrätty niiden toimivaltaan. Piirituomioistuimet ovat toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka tarkastavat maan ja hallintotuomioistuinten tekemät valitukset. Supreme Court on korkein oikeus ja käsittelee piirituomioistuinten päätöksiä vastaan tehtyjä kassaatiovalituksia. Korkein oikeus toimii myös perustuslakituomioistuimena.

Oikeudellisia tietokantoja

Viron oikeusjärjestelmää koskevat yleiset tiedot ovat Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön verkkosivuilla.

Yleiskatsaus Viron tuomioistuinjärjestelmään on Linkki avautuu uuteen ikkunaantilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla.

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Viron oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmää koskevia tietoja voi selailla maksutta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 28/08/2019