Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Гърция

Настоящият раздел ви предоставя преглед на системата на съдилищата в Гърция.


Организация на правосъдието — съдебна система

В Гърция правосъдието съставлява една от трите функции на държавата. В съответствие с принципа за разделение на властите, правосъдието е независимо от законодателната и изпълнителната власти.

Видове съдилища — кратко описание

Съдилищата в Гърция се делят на следните основни категории:

 • административни съдилища (Διοικητικά δικαστήρια)
 • граждански съдилища (Πολιτικά δικαστήρια)
 • наказателни съдилища (Ποινικά δικαστήρια)
 • военен съд (στρατοδικείο), военноморски съд (ναυτοδικείο) и съд на военновъздушните сили (αεροδικείο)
 • Върховен специализиран съд (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
 • специализиран съд за дела във връзка с корупция
 • специализиран съд за дела, свързани с отговорността на министрите
 • специализиран съд, занимаващ се със спорове за възнаграждения на съдии

Управление на съдилищата

Съдилищата се управляват от магистрати и по-специално от председателя на съответния съд или от тричленен съвет, в зависимост от случая.

Йерархия на съдилищата

Граждански съдилища:

 • районни съдилища (Eιρηνοδικεία), първоинстанционни съдилища (Πρωτοδικεία), апелативни съдилища (Εφετεία), Върховен съд (Άρειος Πάγος).

Наказателни съдилища:

 • полицейски съдилища (Πταισματοδικεία), наказателни съдилища (Πλημμελειοδικεία), апелативни съдилища, Върховен съд.

Административни съдилища:

 • първоинстанционни административни съдилища (Διοικητικά Πρωτοδικεία), апелативни административни съдилища (Διοικητικά Εφετεία), Държавен съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДържавен съвет

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен административен съд на Атина

Връзката отваря нов прозорецПрокуратура към Първоинстанционния съд на Атина

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 03/07/2019