Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Kreeka

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Selles osas antakse ülevaade Kreeka kohtusüsteemist.


Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Õigusemõistmine on Kreekas üks riigi kolmest ülesandest. Vastavalt võimude lahususe põhimõttele on õigusemõistmine sõltumatu seadusandlikust ja täidesaatvast võimust.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Kohtud on Kreekas jagatud järgmistesse peamistesse kategooriatesse:

 • halduskohtud (Διοικητικά δικαστήρια);
 • tsiviilkohtud (Πολιτικά δικαστήρια);
 • kriminaalkohtud (Ποινικά δικαστήρια);
 • sõjaväe (στρατοδικείο), mereväe (ναυτοδικείο)ja õhujõudude (αεροδικείο) kohtud;
 • kõrgem erikohus (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο);
 • korruptsioonijuhtumeid menetlev erikohus;
 • ministrite vastutuse juhtumeid menetlev erikohus;
 • kohtuametnike töötasu käsitlevaid vaidlusi menetlev erikohus.

Kohtute haldamine

Kohtuid haldavad kohtuametnikud – kas kohtu esimees või kolmeliikmeline nõukogu.

Kohtute hierarhia

Tsiviilkohtud:

 • rahukohtud (ειρηνοδικεία) (piirkondlikud tsiviilkohtud), esimese astme kohtud (πρωτοδικεία), apellatsioonikohtud (εφετεία), kassatsioonikohus (Άρειος Πάγος).
 • Kriminaalkohtud:
 • väiksemaid õigusrikkumisi menetlevad kohtud (πταισματοδικεία) (piirkondlikud kriminaalkohtud), väärteokohtud (πλημμελειοδικεία), apellatsioonikohtud, kassatsioonikohus.
 • Halduskohtud:
 • esimese astme halduskohtud (Διοικητικά Πρωτοδικεία), teise astme halduskohtud (Διοικητικά Εφετεία), Riiginõukogu (Συμβούλιο της Επικρατείας).

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRiiginõukogu

Lingil klikates avaneb uus akenAteena Halduskohus

Lingil klikates avaneb uus akenPiirkonnakohtute prokuratuur

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka Justiits-, Läbipaistvuse ja Inimõiguste Ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 03/07/2019