Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Гърция

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?

В този раздел е направен преглед на съдебната система в Гърция.


Организация на правосъдието — съдебни системи

Правосъдието в Гърция е една от трите функции на държавата. В съответствие с принципа на разделение на властите съдебната власт е независима от законодателната и изпълнителната власт.

Видове съдилища — кратко описание

Съдилищата в Гърция са разделени на следните основни категории:

  • Административни съдилища
  • Граждански съдилища
  • Наказателни съдилища

Администрация на съдилищата

Съдилищата се администрират от съдебни служители, и по-специално от председателя на Съда или от тричленен състав на Съда на Европейските общности, в зависимост от случая.

Йерархия на съдилищата

Политически съдилища:

  • Върховен апелативен съд, апелативни съдилища, първоинстанционен съд

Наказателни съдилища:

  • Areios Pagos, апелативен съд, съд за простъпки, окръжни съдилища

Административни съдилища:

  • Държавен съвет, административни апелативни съдилища, първоинстанционни административни съдилища

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецДържавен съвет

Връзката отваря нов прозорецАдминистративен съд на Атина

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен съд на Атинския районен съд

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецAreios Pagos


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 28/08/2020