Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesu sistēma dalībvalstīs - Grieķija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā vietnē ir sniegts pārskats par Grieķijas tiesu sistēmu.


Tiesu sistēmas organizācija — tiesu sistēmas

Grieķijā tiesu varas nodrošināšana ir viena no trim valsts funkcijām. Saskaņā ar varas dalīšanas principu tiesa ir no likumdevēja un izpildvaras neatkarīga struktūra.

Tiesu veidi — īss apraksts

Grieķijā tiesas ir iedalītas šādās pamatkategorijās:

 • administratīvās tiesas (Διοικητικά δικαστήρια);
 • civiltiesas (Πολιτικά δικαστήρια);
 • krimināltiesas (Ποινικά δικαστήρια);
 • sauszemes spēku tiesa (στρατοδικείο), jūras spēku tiesa (ναυτοδικείο) un gaisa spēku tiesa (αεροδικείο);
 • Augstākā speciālā tiesa (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο);
 • speciālā tiesa ar korupciju saistītiem tiesas procesiem;
 • speciālā tiesa ministru atbildības jautājumu izskatīšanai;
 • speciālā tiesa ar tiesu amatpersonu atalgojumu saistītu strīdu izskatīšanai.

Tiesu administrācija

Katru tiesu administrē tiesu amatpersonas — priekšsēdētājs vai padome triju locekļu sastāvā.

Tiesu hierarhija

Civiltiesas:

 • apgabala civiltiesas (ειρηνοδικεία), pirmās instances tiesas (πρωτοδικεία), apelācijas tiesas (εφετεία), Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος);
 • krimināltiesas;
 • apgabala krimināltiesas (πταισματοδικεία), miertiesas (πλημμελειοδικεία), apelācijas tiesas, Augstākā tiesa;
 • administratīvās tiesas:
 • administratīvās pirmās instances tiesas, administratīvās apelācijas tiesas, Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας).

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāValsts padome

Saite atveras jaunā logāAtēnu Administratīvā tiesa

Saite atveras jaunā logāApgabaltiesu tiesnešu prokuratūra

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija

Saite atveras jaunā logāAugstākā tiesa


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 03/07/2019