Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci v členských státech - Anglie a Wales

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato část vám podá krátký přehled soudů v Anglii a Walesu.


Organizace soudnictví – soustavy soudů

Spojené království zahrnuje tři jurisdikce: Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Tato strana se zabývá soudy v jurisdikci Anglie a Walesu.

Správa soudů

Za správu a řízení mnoha soudů v Anglii a Walesu zodpovídá Soudní služba Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service – Odkaz se otevře v novém okně.HMCTS). HMCTS spadá pod Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti, vládní resort, který je odpovědný za systém soudnictví v Anglii a Walesu.

Druhy a hierarchie soudů – krátký popis

Trestní věci v Anglii a Walesu projednávají magistrátní soudy, Korunní soud, úseky vrchního soudu a trestněprávní úsek odvolacího soudu (Magistrates' courts, Crown Court, Divisional courts of the High Court a Criminal division of the Court of Appeal).

Civilní věci v Anglii a Walesu projednávají soudy jednotlivých hrabství, vrchní soud a civilní úsek odvolacího soudu (County courts, High Court a Civil division of the Court of Appeal).

Nový Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom) je konečným odvolacím soudem ve Spojeném království jak pro trestní věci, tak pro civilní věci, i když v případě skotských trestních věcí není možné podat opravný prostředek k nejvyššímu soudu.

Podrobnější informace o soudech v Anglii a Walesu je možné najít na stránce, která popisuje obecné soudy v Anglii a Walesu, a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Jejího Veličenstva. Informace o některých tribunálech a specializovaných soudech v Anglii a Walesu je možné najít na stránce, která popisuje specializované soudy v Anglii a Walesu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.HMCTS, Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti, Odkaz se otevře v novém okně.Her Majesty’s Courts and Tribunals Service


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 12/12/2016