Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci v členských státech - Francie

V této části najdete přehled organizace soudů prvého a druhého stupně.


Organizace soudnictví – Obecné soudnictví a správní soudnictví

Soudy prvního a druhého stupně, jejich hierarchie

Obecné soudy

1. První stupeň:

Soudy pro občanskoprávní věci

  • Soud prvního stupně (Tribunal de grande instance)
  • Instanční soud (Tribunal d’instance)
  • Specializované soudy (Pracovní soud – Conseil des Prud’hommes, Obchodní soud – Tribunal de commerce…)

Soudy pro trestní věci

  • Přestupkový soud – Tribunal de police (přestupky a méně závažné trestné činy – contraventions)
  • Trestní soud – Tribunal correctionnel (trestné činy – délits)
  • Porotní soud – Cour d’assises (zločiny – crimes)

2. Druhý stupeň: odvolací soudy

3. Kasační soud

Správní soudnictví

1. První stupeň

  • Správní soud
  • Specializované správní soudnictví (finanční soudnictví jako např. regionální účetní komora, soudnictví ve věcech sociální podpory, disciplinární soudnictví)

2. Druhý stupeň

  • Správní odvolací soud
  • Specializované správní odvolací soudy (Účetní dvůr, Ústřední komise sociální podpory…)

3. Státní rada

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Státní rady.

Právní databáze

Ve Francii jsou právní databáze předmětem veřejné služby šíření informací na internetu. Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Légifrance obsahují:

Je přístup do databáze bezplatný?

Přístup do databáze je bezplatný.

Související odkazy

Vyhledat příslušné soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace soudnictví – Francie


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/05/2017