Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci v členských státech - Francie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této části najdete přehled organizace soudů prvého a druhého stupně.


Organizace soudnictví – Obecné soudnictví a správní soudnictví

Soudy prvního a druhého stupně, jejich hierarchie

Obecné soudy

1. První stupeň:

Soudy pro občanskoprávní věci

  • Soud prvního stupně (Tribunal de grande instance)
  • Instanční soud (Tribunal d’instance)
  • Specializované soudy (Pracovní soud – Conseil des Prud’hommes, Obchodní soud – Tribunal de commerce…)

Soudy pro trestní věci

  • Přestupkový soud – Tribunal de police (přestupky a méně závažné trestné činy – contraventions)
  • Trestní soud – Tribunal correctionnel (trestné činy – délits)
  • Porotní soud – Cour d’assises (zločiny – crimes)

2. Druhý stupeň: odvolací soudy

3. Kasační soud

Správní soudnictví

1. První stupeň

  • Správní soud
  • Specializované správní soudnictví (finanční soudnictví jako např. regionální účetní komora, soudnictví ve věcech sociální podpory, disciplinární soudnictví)

2. Druhý stupeň

  • Správní odvolací soud
  • Specializované správní odvolací soudy (Účetní dvůr, Ústřední komise sociální podpory…)

3. Státní rada

Podrobnější informace naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Státní rady.

Právní databáze

Ve Francii jsou právní databáze předmětem veřejné služby šíření informací na internetu. Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Légifrance obsahují:

Je přístup do databáze bezplatný?

Přístup do databáze je bezplatný.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledat příslušné soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace soudnictví – Francie


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/05/2017