Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer - Frankrig

Dette afsnit indeholder en oversigt over retternes og domstolenes hierarkiske struktur.


Retssystemets opbygning – juridiske domstole og forvaltningsdomstole

Domstolenes og retternes hierarkiske opbygning

De juridiske domstole

1. Første instans:

Civilretter

  • Retten for større sager (Tribunal de grande instance)
  • Retten for mindre sager (Tribunal d'instance)
  • Specialiserede domstole, f.eks. arbejdsretten (Conseil de prud'homme), handelsretten (Tribunal de commerce) osv.

Kriminalretter

  • Politiretten (Tribunal de police) i forbindelse med mindre lovovertrædelser (contraventions)
  • Kriminalretten (Tribunal correctionnel) i forbindelse med større lovovertrædelser (délits)
  • Nævningedomstolen (Cour d'assises) i forbindelse med forbrydelser (crimes)

2. Anden instans: Appelretten (Cours d'appel)

3. Kassationsretten (Cour de cassation)

De administrative domstole

1. Første instans:

  • Forvaltningsdomstolen (Tribunal administratif)
  • Specialiserede forvaltningsdomstole (skatteretterne, f.eks. revisionsretten (chambre régionale des comptes), retterne for socialstøtte (juridictions d'aide sociale) disciplinære domstole (juridictions disciplinaires)

2. Anden instans

  • Appelinstanserne ved forvaltningsdomstolen (Cour administrative d'appel)
  • Appelinstanserne ved de specialiserede forvaltningsdomstole

3. Statsrådet (Conseil d'Etat)

Der findes flere oplysninger på Link åbner i nyt vinduestatsrådets websted.

Juridiske databaser

De juridiske databaser i Frankrig er offentligt tilgængelige på internettet. Webstedet Link åbner i nyt vindueLégifrance indeholder således:

Er der gratis adgang til databaserne?

Ja, der er gratis adgang til databaserne?

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSøg efter kompetente retter

Link åbner i nyt vindueRetssystemets opbygning - Frankrig


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 19/05/2017