Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke systemen - Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatie van de rechtbanken.


Organisatie van justitie – Gewone rechtbanken en administratieve rechtbanken

Hiërarchie van rechtbanken

Gewone rechtbanken

1. Eerste aanleg:

Jurisdictie in civiele zaken

  • Tribunal de grande instance (arrondissementsrechtbank)
  • Tribunal d’instance (kantongerecht)
  • Gespecialiseerde civiele rechtbanken (Conseil de prud’hommes (arbeidsrechtbank), Tribunal de commerce (handelsrechtbank) enz.)

Jurisdictie in strafzaken

  • Tribunal de police (politierechter) (overtredingen)
  • Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) (delicten)
  • Cour d’assises (hof van assisen) (misdrijven)

2. Tweede aanleg: Cours d’appel (hoven van beroep)

3. Cour de cassation (hof van cassatie)

Administratieve rechtbanken

1. Eerste aanleg

  • Tribunal administratif (administratieve rechtbank)
  • Gespecialiseerde administratieve rechtbanken (financiële rechtbanken zoals de regionale rekenkamer, rechtbanken voor sociale bijstand, tuchtrechtbanken)

2. Tweede aanleg

  • Cour administrative d’appel (administratief hof van beroep)
  • Gespecialiseerde administratieve hoven van beroep (Cour des comptes (rekenkamer), centrale commissie voor sociale bijstand enz.)

3. Conseil d’Etat (Raad van State)

Nadere informatie is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Raad van State.

Juridische gegevensbanken

De juridische gegevensbanken in Frankrijk worden gefaciliteerd door de overheidsdienst voor de verspreiding van het recht via internet. De website De link wordt in een nieuw venster geopend.Légifrance bevat:

Is de toegang tot deze gegevensbanken kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bevoegde gerechten zoeken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Organisatie van justitie – Frankrijk


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 19/05/2017