Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση της οργάνωσης των δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων στη Γαλλία.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – Πολιτικά-ποινικά και διοικητικά δικαστήρια

Βαθμίδες και δικαστήρια, η ιεραρχική τους δομή

Πολιτικά – ποινικά δικαστήρια

1. Πρωτοβάθμια δικαστήρια:

Πολιτικά δικαστήρια

  • Πολυμελές πρωτοδικείο (Tribunal de grande instance)
  • Μονομελές πρωτοδικείο (Tribunal d’instance)
  • Πολιτικά δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας (Εργατοδικείο, Εμποροδικείο ...)

Ποινικά δικαστήρια

  • Πταισματοδικείο (Tribunal de police) (πταίσματα)
  • Πλημμελειοδικείο (Tribunal correctionnel) (πλημμελήματα)
  • Κακουργιοδικείο (Cour d’assises) (εγκλήματα)

2. Δευτεροβάθμια δικαστήρια: Εφετεία

3. Ακυρωτικό Δικαστήριο

Διοικητικά δικαστήρια

1. Πρωτοβάθμια δικαστήρια

  • Διοικητικό πρωτοδικείο
  • Ειδικά διοικητικά δικαστήρια [με οικονομική δικαιοδοσία, όπως το Περιφερειακό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα δικαστήρια κοινωνικής αρωγής, τα πειθαρχικά δικαστήρια]

2. Δευτεροβάθμια δικαστήρια

  • Διοικητικό Εφετείο
  • Ειδικά διοικητικά εφετεία (Ελεγκτικό Συνέδριο, Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής…)

3. Συμβούλιο της Επικρατείας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροsite du Conseil d''Etat.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι νομικές βάσεις δεδομένων στη Γαλλία αποτελούν αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας διάδοσης μέσω του Διαδικτύου. Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLégifrance περιλαμβάνει έτσι:

Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροChercher tribunaux compétents

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροOrganisation de la justice – France


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2017