Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad o organizácii odvolacích súdov a prvostupňových súdov.


Organizácia súdnictva – Všeobecné súdy a správne súdy

Súdy prvého a druhého stupňa, ich hierarchia

Všeobecné súdy

1. Prvý stupeň:

Súdy pre občianskoprávne veci

  • Prvostupňový súd
  • Inštančný súd
  • Špecializované súdy pre občianskoprávne veci (pracovný súd, obchodný súd…)

Trestné súdy

  • Priestupkový súd (rozhodujúci o priestupkoch)
  • Trestný súd (rozhodujúci o menej závažných trestných činoch určitých kategórií)
  • Porotný súd (rozhodujúci o najzávažnejších a obzvlášť závažných trestných činoch)

2. Druhý stupeň – odvolacie súdy

3. Kasačný súd

Správne súdy

1. Prvý stupeň

  • Správny súd
  • Špecializované správne súdy (finančné súdy, ako je regionálna účtovná komora, súdy pre veci sociálnej pomoci, disciplinárne súdy)

2. Druhý stupeň

  • Správny odvolací súd
  • Špecializované správne odvolacie súdy (Dvor audítorov, Ústredná komisia sociálnej pomoci…)

3. Štátna rada

Podrobnejšie informácie nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Štátnej rady.

Právne databázy

Právne databázy sú vo Francúzsku prístupné na internete ako verejná služba. Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom okneLégifrance tak obsahuje:

Je prístup do týchto databáz bezplatný?

Prístup do týchto databáz je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadať príslušné súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácia súdnictva – Francúzsko


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 19/05/2017