Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Frankrike

I det här avsnittet hittar du en översikt över de olika domstolarnas organisation.


Rättsväsendets organisation – allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Domstolar i olika instans

Allmänna domstolar

1. Första instans:

Civilrättsliga domstolar

  • Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance)
  • Underrätt för tvistemål (tribunal d’instance)
  • Specialiserade civilrättsliga domstolar (arbetsdomstol [conseil des prud’hommes], handelsdomstol [tribunal de commerce] m.fl.).

Straffrättsliga domstolar

  • Polisdomstol (tribunal de police) (mindre svåra brott – contraventions)
  • Lägre brottsmålsdomstol (tribunal correctionnel) (medelsvåra brott – délits)
  • Brottmålsdomstol (cour d’assises) (allvarliga brott – crimes)

2. Andra instans: appellationsdomstol (cour d’appel)

3. Högsta domstolen (Cour de cassation)

Förvaltningsdomstolar

1. Första instans

  • Förvaltningsdomstol (tribunal administratif)
  • Specialiserade förvaltningsdomstolar (finansiella domstolar som den regionala revisionskammaren ([chambre régionale des comptes], socialbidragsdomstolar, disciplindomstolar)

2. Andra instans

  • Appellationsdomstol för förvaltningsmål (cour administrative d’appel)
  • Specialiserade appellationsdomstolar för förvaltningsmål (Revisionsrätten [Cour des comptes], Centrala socialbidragsnämnden [Commission centrale d’aide sociale] m.fl.)

3. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat)

Mer utförlig information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Rättsdatabaser

Rättsdatabaserna i Frankrike finns offentligt tillgängliga på internet inom ramen för en offentlig tjänst. Webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterLégifrance innehåller följande:

Är tillgången till databaserna kostnadsfri?

Ja, tillgången till databaserna är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSök efter behöriga domstolar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsväsendets organisation – Frankrike


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 19/05/2017