Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Frankrike

I det här avsnittet hittar du en översikt över de olika domstolarnas organisation.


Rättsväsendets organisation – allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Domstolar i olika instans

Allmänna domstolar

1. Första instans:

Civilrättsliga domstolar

  • Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance)
  • Underrätt för tvistemål (tribunal d’instance)
  • Specialiserade civilrättsliga domstolar (arbetsdomstol [conseil des prud’hommes], handelsdomstol [tribunal de commerce] m.fl.).

Straffrättsliga domstolar

  • Polisdomstol (tribunal de police) (mindre svåra brott – contraventions)
  • Lägre brottsmålsdomstol (tribunal correctionnel) (medelsvåra brott – délits)
  • Brottmålsdomstol (cour d’assises) (allvarliga brott – crimes)

2. Andra instans: appellationsdomstol (cour d’appel)

3. Högsta domstolen (Cour de cassation)

Förvaltningsdomstolar

1. Första instans

  • Förvaltningsdomstol (tribunal administratif)
  • Specialiserade förvaltningsdomstolar (finansiella domstolar som den regionala revisionskammaren ([chambre régionale des comptes], socialbidragsdomstolar, disciplindomstolar)

2. Andra instans

  • Appellationsdomstol för förvaltningsmål (cour administrative d’appel)
  • Specialiserade appellationsdomstolar för förvaltningsmål (Revisionsrätten [Cour des comptes], Centrala socialbidragsnämnden [Commission centrale d’aide sociale] m.fl.)

3. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat)

Mer utförlig information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Rättsdatabaser

Rättsdatabaserna i Frankrike finns offentligt tillgängliga på internet inom ramen för en offentlig tjänst. Webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterLégifrance innehåller följande:

Är tillgången till databaserna kostnadsfri?

Ja, tillgången till databaserna är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSök efter behöriga domstolar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsväsendets organisation – Frankrike


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 19/05/2017