Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Κροατία

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Δικαστικό σύστημα στη Δημοκρατία της Κροατίας

Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας προβλέπει ότι η αρχή της Δημοκρατίας της Κροατίας οργανώνεται βάσει της αρχής της τριμελούς συμμετοχής των εξουσιών, δηλαδή της νομοθετικής εξουσίας που ασκεί το κροατικό κοινοβούλιο, της εκτελεστικής εξουσίας που ασκεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας και του δικαστικού σώματος που κατέχουν τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας, τα οποία οι αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και υπόκεινται σε αμοιβαία επανεξέταση, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία του έργου και της λήψης αποφάσεων από άλλους κλάδους της κυβέρνησης. Ως κάτοχοι δικαστικής εξουσίας, τα δικαστήρια αποφαίνονται βάσει του Συντάγματος, των νόμων, των κανονισμών και των διεθνών συνθηκών που έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη Δημοκρατία της Κροατίας. Το δικαστικό αξίωμα ασκείται από δικαστές που διορίζονται από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο. Κατά την άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων, οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και ανεξάρτητοι και απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με τον Νόμο. Το λειτούργημα του δικαστή είναι μόνιμο και ο δικαστής δεν μπορεί να ασκεί άλλα καθήκοντα πέραν αυτού του δικαστή.

Το δικαστικό σύστημα (δικαιοσύνη) της Δημοκρατίας της Κροατίας αποτελείται από το δικαστικό σώμα (δικαστήρια), τα ανεξάρτητα και ανεξάρτητα δικαστικά όργανα (διώξεις), την εκτελεστική εξουσία (Υπουργείο Δικαιοσύνης), ανεξάρτητα και ανεξάρτητα όργανα (Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο), ανεξάρτητη και ανεξάρτητη υπηρεσία (δικηγόρος), ανεξάρτητη και ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία (συμβολαιογράφοι) και δημόσιο οργανισμό (Δικαστική Ακαδημία).

Οργάνωση του δικαστικού συστήματος στη Δημοκρατία της Κροατίας

Καθήκον του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η διαφύλαξη των θεμελιωδών αξιών της έννομης τάξης, η διασφάλιση των συνθηκών για την εύρυθμη λειτουργία και η περαιτέρω οικοδόμηση του δικαστικού συστήματος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί:

 • διοικητικά και άλλα καθήκοντα σχετικά με:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • διοικητικά και άλλα καθήκοντα σχετικά με:

τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε σχέση με την απαλλοτρίωση και άλλους περιορισμούς ιδιοκτησίας, το εμπράγματο δίκαιο όσον αφορά τις οικοδομικές, γεωργικές και δασικές εκτάσεις, τον αναδασμό, τη μεταφορά γης και κτιρίων και τμημάτων γεωργικών δραστηριοτήτων εκτός των αρμοδιοτήτων άλλου κρατικού φορέα, την ιδιοκτησία αλλοδαπών, τις πράξεις αποζημίωσης για περιουσιακά στοιχεία που δημεύτηκαν υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας, τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλου κρατικού φορέα, καθώς και καθήκοντα σχετικά με τη διαδοχή περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της πρώην ΣΟΔΓ,

 • διοικητικά και επαγγελματικά καθήκοντα σχετικά με τη συνεργασία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας με διεθνή ποινικά δικαστήρια, την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Κροατίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου και άλλων διεθνών δικαστηρίων, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά με ειδική απόφαση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, και καθήκοντα σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλου κρατικού διοικητικού οργάνου·
 • συμμετέχει στο υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στη διαχείριση και τη διάθεση μετοχών και μετοχών εταιρειών που αποτελούν κρατικά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στη Δημοκρατία της Κροατίας και σε σχέση με εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με δραστηριότητες που εμπίπτουν στον τομέα που ορίζει το Υπουργείο·
 • καθήκοντα σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της·
 • και άλλα καθήκοντα που έχουν υπαχθεί στη δικαιοδοσία ειδικού νόμου.

Δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ο νόμος περί δικαστηρίων διέπει την οργάνωση, το πεδίο εφαρμογής και την αποτελεσματική δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια ως ειδικές κρατικές αρχές. Ασκούν τα καθήκοντά τους αυτόνομα και ανεξάρτητα εντός του πεδίου εφαρμογής και των αρμοδιοτήτων που ορίζει ο νόμος.

Τα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις βάσει του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας, διεθνών συνθηκών που αποτελούν μέρος της έννομης τάξης της Δημοκρατίας της Κροατίας και νόμων και άλλων κανονισμών που θεσπίζονται σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας, διεθνείς συνθήκες και νόμους.

Τα δικαστήρια εκδικάζουν διαφορές που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ανθρώπου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Κροατίας και των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικητικών μονάδων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις άλλων νομικών προσώπων, επιβάλλουν ποινές και άλλα μέτρα στους δράστες εγκλημάτων και αδικημάτων που προβλέπονται από τον νόμο και άλλους κανονισμούς, κανόνες σχετικά με τη νομιμότητα των γενικών και ατομικών πράξεων των οργανισμών δημοσίου δικαίου, επιλύουν διαφορές που αφορούν τις προσωπικές σχέσεις των πολιτών, την εργασία, το εμπόριο, την περιουσία και άλλες διαφορές αστικού δικαίου, καθώς και άλλες νομικές υποθέσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Τα δικαστήρια κρίνουν βάσει του Συντάγματος, διεθνών συνθηκών, νόμων και άλλων εφαρμοστέων πηγών δικαίου.

Η δικαστική εξουσία στη Δημοκρατία της Κροατίας διοικείται από τα τακτικά και εξειδικευμένα δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το οποίο είναι επίσης το ανώτατο δικαστήριο στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Τα τακτικά δικαστήρια είναι τα δικαστήρια που ασχολούνται με υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει δικαιοδοσία ειδικό δικαστήριο. Πρόκειται για δημοτικά και περιφερειακά δικαστήρια.

Τα εξειδικευμένα δικαστήρια είναι δικαστήρια που ασχολούνται με υποθέσεις για τις οποίες η δικαιοδοσία προβλέπεται από τον νόμο. Πρόκειται για εμποροδικεία, διοικητικά δικαστήρια, πλημμελειοδικεία, το Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το Ανώτατο Πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Εκτός από το τμήμα αυτό, τα δικαστήρια χωρίζονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια επιλαμβάνονται διαδικασιών που αφορούν την επίλυση νομικού ζητήματος. Πρόκειται για δημοτικά, διοικητικά δικαστήρια, πλημμελειοδικεία και εμποροδικεία.

Οι προσφυγές κατά αποφάσεων πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εκδικάζονται σε δευτεροβάθμια δικαστήρια και εκτελούνται και άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τον νόμο. Πρόκειται για τα ειρηνοδικεία (σε σχέση με τα δημοτικά δικαστήρια), το Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (όσον αφορά τα εμποροδικεία), το Ανώτατο Πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (όσον αφορά τα πλημμελειοδικεία) και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (σε σχέση με διοικητικά δικαστήρια).

Τα δημοτικά δικαστήρια και τα πλημμελειοδικεία ιδρύονται για την επικράτεια ενός ή περισσότερων δήμων, μίας ή περισσότερων πόλεων ή τμημάτων αστικών περιοχών, ενώ τα κομητειακά, εμπορικά και διοικητικά δικαστήρια για το έδαφος μίας ή περισσότερων κομητειών.

Το Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το Ανώτατο Πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

Το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας έχει την έδρα του στο Ζάγκρεμπ.

 1. διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου και την ισότητα όλων κατά την εφαρμογή του,
 2. αποφασίζει σχετικά με τα συνήθη ένδικα μέσα, εφόσον προβλέπεται από ειδικό νόμο·
 3. αποφασίζει σχετικά με έκτακτα ένδικα μέσα κατά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων στη Δημοκρατία της Κροατίας·
 4. επιλύει σύγκρουση δικαιοδοσίας όταν αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο·
 5. εξετάζει τρέχοντα ζητήματα νομολογίας, αναλύει τις ανάγκες κατάρτισης δικαστών, γραμματέων δικαστηρίων και ασκούμενων δικαστών και εκτελεί άλλα καθήκοντα, όπως ορίζονται από τον νόμο.

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
τηλ.: +385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 φαξ:
+385 1 481 00 35 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροVsrh@vsrh.hr http
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο://

Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας εκπροσωπεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το δικαστικό σώμα και ασκεί τη δικαστική διοίκηση και άλλα καθήκοντα που ορίζονται από τον νόμο και τον κανονισμό διαδικασίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας, με την επιφύλαξη της γνώμης της γενικής συνέλευσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της αρμόδιας επιτροπής του κροατικού κοινοβουλίου, εκλέγεται από το κροατικό κοινοβούλιο για τέσσερα έτη κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας και μπορεί να επανεκλεγεί για την ίδια θέση στο τέλος της εν λόγω περιόδου. Κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί για τη θέση αυτή περισσότερες από δύο φορές. Πρόσωπο που πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να εκλεγεί
Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας. Αν ένα πρόσωπο που δεν έχει ασκήσει δικαστικό αξίωμα στο εν λόγω δικαστήριο εκλεγεί Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας, το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο θα το διορίσει επίσης ως δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου.

Ο νόμος για τις περιοχές και τις έδρες των δικαστηρίων [Narodne Novine (NN· Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 67/18] έθεσε σε εφαρμογή μια εδαφική οργάνωση και περαιτέρω εξορθολογισμό του δικαστικού δικτύου, δημιουργώντας 15 ειρηνοδικεία, 34 δημοτικά δικαστήρια, 9 εμποροδικεία και 4 διοικητικά δικαστήρια.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Νόμος για την περιοχή και την έδρα των δικαστηρίων

Δικαστικές αρχές

Οι δικαστικές αρχές της Δημοκρατίας της Κροατίας περιλαμβάνουν δικαστήρια και εισαγγελίες.

Δικαστήρια

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ειρηνοδικεία (15)

Ανώτατο εμποροδικείο (1)

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (1)

Ανώτατο πλημμελειοδικείο (1)

Επαρχιακά δικαστήρια (34)

Εμποροδικεία (9)

Διοικητικά δικαστήρια (4)

Εισαγγελέας

Η Εισαγγελία είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο δικαστικό όργανο εξουσιοδοτημένο και υποχρεωμένο να ενεργεί κατά των παραβατών και άλλων αδικημάτων, να κινεί νομικές διαδικασίες για την προστασία της περιουσίας της Κροατίας και να ασκεί ένδικα μέσα για την προστασία του Συντάγματος και των νόμων της Κροατίας.

Η Εισαγγελία ασκεί τις εξουσίες της βάσει του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας, των διεθνών συνθηκών που αποτελούν μέρος της έννομης τάξης της Δημοκρατίας της Κροατίας, του κοινοτικού κεκτημένου, των νόμων και άλλων πηγών δικαίου.

Η εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας έχει συσταθεί για ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας, ενώ στη Δημοκρατία της Κροατίας οργανώνονται επίσης δημοτικές εισαγγελικές υπηρεσίες για να ασχολούνται με δημοτικά δικαστήρια και φορείς δημοσίου δικαίου, καθώς και με εισαγγελείς της κομητείας για τα επαρχιακά, εμπορικά και διοικητικά δικαστήρια. Ο νόμος μπορεί να θεσπίζει ειδικές εισαγγελίες για την εξέταση ορισμένων ειδών υποθέσεων και ενώπιον δικαστηρίων που έχουν οριστεί νομίμως.

Τα γραφεία των δημοτικών κρατικών δικηγόρων υπάγονται στα εισαγγελικά γραφεία της κομητείας και οι εισαγγελίες της κομητείας και οι ειδικές εισαγγελίες υπάγονται στην κρατική Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Επικεφαλής της εισαγγελίας είναι ο εισαγγελέας που είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εισαγγελίας την οποία εκπροσωπεί και διοικεί.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι επικεφαλής της Κρατικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Μπορεί να διοριστεί Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας, το οποίο πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως Αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας και διορίζεται από το κροατικό κοινοβούλιο, κατόπιν πρότασης της κροατικής κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της γνώμης της Επιτροπής Δικαιοσύνης του Κροατικού Κοινοβουλίου για περίοδο τεσσάρων ετών και μπορεί να διοριστεί εκ νέου για την ίδια θέση στο τέλος της εν λόγω περιόδου. Κανείς δεν μπορεί να διορισθεί στη θέση αυτή περισσότερες από δύο φορές.

Ο νόμος περί των περιοχών και των καθισμάτων των εισαγγελικών αρχών (Narodne Novine (NN· Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 67/18) προέβη σε εξορθολογισμό του δικτύου των κρατικών δικηγορικών γραφείων, δημιουργώντας 15 εισαγγελικές υπηρεσίες κομητειακού κράτους και 25 εισαγγελίες του δημοτικού κράτους.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Περιφερειακές εισαγγελίες

Δημοτικές εισαγγελίες

Κρατική Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας Gajeva
30a, 10 000 Ζάγκρεμπ http://www.dorh.hr/
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dorh.hr/

Γενικός Εισαγγελέας
Τηλέφωνο: +385 1 459 18 88 φαξ:
+385 1 459 18 54 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροtajnistvo.dorh@dorh.hr

Ποινικό τμήμα
Τηλ.: +385 1 459 18 00 φαξ:
+385 1 459 18 05 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροtajnistvo.kazneni@dorh.hr

Πολιτικό Διοικητικό Τμήμα
Τηλέφωνο: +385 1 459 18 61 φαξ:
+385 1 459 19 12 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπαρχιακές και δημοτικές εισαγγελικές υπηρεσίες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί εισαγγελικής αρχής

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί Περιοχών και Αρχηγείων Εισαγγελιών

Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Το Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK) είναι ειδική εισαγγελική αρχή ειδικευμένη στη δίωξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, με έδρα το Ζάγκρεμπ, η οποία είναι αρμόδια για ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας. Η αρμοδιότητα του Γραφείου για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος καθορίζεται στον Νόμο περί του Γραφείου Πρόληψης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος
Gajeva 30a
10 000 Zagreb Τηλ
.: +385 4591 874 φαξ:
+385 1 4591 878 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροtajnistvo@uskok.dorh.hr

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί του Γραφείου Πρόληψης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/11/2020