Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer - Litauen

Den originale sprogudgave af denne side litauisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Litauen.


Domstolssystemet og retssystemer

I Litauen findes der 56 almindelige domstole og seks særlige (forvaltnings)domstole.

Domstolsforvaltning

Dommernes generalforsamling (Visuotinis teisėjų susirinkimas) er det øverste selvstændige juridiske organ og omfatter alle dommere i Litauen.

Det litauiske domstolsråd (Teisėjų taryba) er et selvstændigt udøvende juridisk organ bestående af 23 medlemmer, som sikrer domstolenes og dommernes uafhængighed.

Disciplinærdomstolen (Teisėjų garbės teismas) er en selvstændig domstol, der behandler disciplinærsager mod dommere og søgsmål fra dommere om ærekrænkelse.

Den nationale domstolsforvaltning (Nacionalinės teismų administracija) skal sikre, at institutionerne i retsvæsenet fungerer effektivt og bidrager til at sikre domstolenes og dommernes uafhængighed samt domstolenes organisatoriske selvstændighed.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSøgning efter kompetente domstole


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/12/2015